Restauratie | Sokkel [1]

Sokkel
Gipsreliëf van een sokkel.

Dergelijke reliëfs maakte en gebruikte Lückens bij restauratiewerkzaamheden.

Dit gipsreliëf bevindt zich anno 2003 in het depot van het Westfries Museum.


Bijbehorende informatie:
Terug naar gallery