Achtergrondinformatie | Graf K. Ruyterman

Graf Ruyterman-Wardenaar

Het graf van K. Ruyterman en zijn vrouw A. Wardenaar, foto anno 2004.

Grafplaat

Klaas Ruyterman is begraven op het kerkhof in Hauwert. Op een natuurstenen zerk werd een zwarte glazen plaat bevestigd, met de gegevens van Ruyterman en de eervolle tekst 'Velen wees hij het goede pad'. Na het overlijden en begraven van zijn vrouw Anna Wardenaar zijn haar gegevens bijgeplaatst op de grafplaat.

Scherven

In 2022 zag Ina van Klaveren, inwoonster van Hauwert, de grafplaat in scherven rond het graf liggen. Zij legde de scherven voor zover mogelijk bij elkaar in het graf. De jonge dorpsgenoot Ben Wester vond dat het graf van een oprichter van het Historisch Genootschap (het huidige Westfries Genootschap) er niet zo bij kon liggen, zeker niet bij het naderen van het honderdjarig jubileum van het genootschap in 2024.

Reparatie en terugplaatsing

Hij verzamelde de scherven, maakt ze schoon en bevestigde ze met kit op een nieuwe ondergrond. Vervolgens schilderde Ben zorgvuldig de letters van het het opschrift opnieuw. Op 10 februari 2024 plaatste hij samen met zijn vader de grafplaat terug op de natuurstenen zerk.

Zorgvuldig omgaan met het verleden

De actie van Ben Wester om de grafplaat van Ruyterman te herstellen en zo het verleden in ere te houden, past geheel in hoe kunstenaar Lückens in het leven stond. Het is goed om te zien dat anno 2024 ook jongeren zoals Ben zich daarvoor willen inspannen. Als blijk van waardering voor zijn inzet zijn hier de door hem aangeleverde foto's van de hersteloperatie.

Grafplaat Ruyterman

De grafplaat ligt in scherven.

Grafplaat Ruyterman

Verzamelen van de scherven.

Grafplaat Ruyterman

Uitleggen van de scherven.


Grafplaat Ruyterman

Het lijmen van de scherven.

Grafplaat Ruyterman

Opnieuw inschilderen van de belettering.

Grafplaat Ruyterman

De herstelde plaat is teruggezet, 24-02-2024.


Bronnen:

  • Ben Wester, Hauwert