Achtergrondinformatie | Afstamming Johannes Catharinus de Ruyter de Wildt

Afstamming de Ruyter de Wildt

Schema afstamming J.C. de Ruyter de Wildt
vanaf zijn voorouder Michiel Adriaensz. de Ruyter.

Afstamming in salische lijn

Johannes Catharinus de Ruyter de Wildt was een afstammeling in salische lijn van de in de vaderlandse geschiedenis welbekende Michiel Adriaanszoon de Ruyter. In salische lijn wil zeggen een afstamming die zich gedeeltelijk over de vrouwelijk lijn voorzet.

Alida de Ruyter

Alida (Aelken) de Ruyter (1642-1679) was een dochter van Michiel de Ruyter en zijn tweede vrouw Neeltje Engels. Zij was gehuwd met Thomas Potts en kreeg een dochter Anna Potts. Deze Anna Potts kreeg een dochter Anna Maria Parker, die in het huwelijk trad met Jacobus de Wildt.

Toevoegen naam en wapen

Bij Koninklijk Besluit van 23 september 1817 verkreeg zij van Koning Willem I voor haar echtgenoot en haar kinderen uit dat huwelijk de volgende rechten:
  • toevoegen van de naam 'de Ruyter' aan de familienaam de Wildt;
  • toevoegen van het wapen van 'de Ruyter' aan het bestaande familiewapen.

Familienaam en kwartiering wapen

Door bovengenoemde rechten ontstond de naam 'de Ruyter de Wildt'. Bij het formeren van het wapen van dit geslacht is een kwartiering toegepast, waarbij het eerste en derde kwartier het wapen van de Ruyter vertoont en het tweede en vierde kwartier het wapen van de Wildt.

Familieportret De Ruyter

Familieportret. Tweede van links Michiel de Ruyter. In het midden dochter Alida de Ruyter.

Familiewapen de Ruyter de Wildt

Wapen van het geslacht de Ruyter de Wildt.