Achtergrondinformatie | Oosterkerk Hoorn

Foto Oosterkerk

Voorgevel Oosterkerk, in 1893.

De Oosterkerk op het Grote Oost in Hoorn dateert uit 1519 en was van oudsher de kerk van schippers en vissers. Het sierlijke torentje heeft dan ook een scheepje als windvaan.

Grondvorm

De Oosterkerk heeft de grondvorm van een kruis. In tegenstelling tot de andere kapellen en kerken in Hoorn, is in deze kerk het koor aan de zuidzijde. De kerk staat namelijk met zijn as in noord-zuidrichting in plaats van oost-west, zoals bijna alle christelijke kerken.
Foto torentje Oosterkerk

Torentje Oosterkerk.

Torentje

Op het kruis staat een middeleeuws houten torentje. Dit torentje is in 1600 gemaakt, en zou een vergroting zijn van het oorspronkelijke. Deze vergroting was nodig om het oude speelwerk uit de Grote Kerk er in aan te kunnen brengen. Echter toen het speelwerk werd aangeleverd, bleek het torentje alsnog te klein te zijn.

De luidlok

Op 30 september 1911 stond de toren van de Oosterkerk voor herstelwerkzaamheden in de steigers toen een hevig noodweer losbarstte. 's Nachts kreeg de zware storm vat op de grote luidklok. De klok begon te zwaaien, scheurde zich los van zijn ophanging, sloeg langs het dak naar beneden en viel met een geweldige slag achter de kerk te pletter.

Kunstenaar G.H. Lückens maakte van de kapotgeslagen klok een mal en vervolgens een gipsen afgietsel. Dit afgietsel schonk hij als tastbare herinnering aan het Westfries Museum. De gemeente Hoorn stelde geld beschikbaar om, met gebruik van het oude klokkenbrons, een nieuwe klok te laten gieten.


Persbericht Val luidklok

Onze courant, 04-10-1911.

Persbericht Val luidklok

Enkhuizer Courant, 02-11-1911.

Persbericht Val luidklok

Hoornsche Courant, 05-03-1912.


Notitie Schenking gipsafgietsel

Tekst in het archief van het Westfries Museum met betrekking tot de schenking van het gipsen afgietsel.


Bronnen: