Achtergrondinformatie | Kerksteeg

Over de tekening

Lückens tekende de twee achtergevels in de Kerksteeg, zittend op het platte dak van de aanbouw aan de voormalige Huishoudschool voor meisjes aan het Kerkplein 38.

Toelichting locatie

Op onderstaande plattegrond en luchtfoto staan de nummers 1 t/m 4.

1 = Sint Jansgasthuis, Kerkplein 39.
2 = Huishoudschool voor meisjes, Kerkplein 38.
3 = Kerksteeg 30.
4 = De plaats waar G.H. Lückens zat bij het maken van de pastel.

Plattegrond Kerksteeg 30

Plattegrond Kerkplein - Kerksteeg naar 'Hoorn, huizen, straten, mensen'.

Luchtfoto Kerksteeg - Kerkplein

Luchtfoto Kerkplein rond 1950 (Westfries Archief).

Datering tekening

De pastel is niet gedateerd, maar moet gemaakt zijn tussen 1920 en 1930. De huishoudschool is namelijk pas in 1917 gebouwd en de achtergevel van Kerksteeg 30 is op de tekening in een aanzienlijk betere conditie dan op onderstaande archieffoto van P. Nooteboom uit 1938.

Foto Kerksteeg 30

Archieffoto door P. Nooteboom: tuitgevel achterzijde Kerksteeg 30 te Hoorn, anno 1938.

Kerksteeg 30

Het pand Kerksteeg 30 (nu Lange Kerkstraat 30) is gebouwd rond 1650, waarbij inpandig restanten Spaans eikenhout afkomstig van buitgemaakte Spaanse schepen gebruikt zouden zijn.

Kerksteeg en het gasthuis

In 1531 werd op last van de Vroedschap van Hoorn een woonhuis in de Kerksteeg vernieuwd tot gasthuis, als onderdeel van het gasthuiscomplex Heilige Gheesthuys. Het is niet zeker of dit Kerksteeg 30 dan wel een ander pand betrof. Er gaat namelijk ook een verhaal rond dat het pand Kerksteeg 30 begin 1700 enige tijd in gebruik is geweest als ziekenboeg van het Sint Jansgasthuis elders in de Kerksteeg.
In 1563 werd begonnen met de bouw van een geheel nieuw gasthuis: het Sint Jansgasthuis (de tegenwoordige Boterhal) aan het Kerkplein 39. Zodra dit in gebruik werd genomen verloor het pand in de Kerksteeg zijn functie als gasthuis.
Foto Kerksteeg

Kerksteeg gezien van het Kerkplein, tijdens de Landbouwfeesten te Hoorn in 1910.

Wijziging voorgevel

De voorgevel van Kerksteeg 30 werd in 1765 voorzien van de gevelsteen 'In de Karseboom'. In 1873 is de bovenkant van de voorgevel verbouwd onder leiding van architect A.C. Bleijs. De voorgevel werd in 1954 ontdaan van de pleisterlaag, waarna de gevelsteen opnieuw werd geschilderd.

Tuitgevel achterzijde

De oorspronkelijk achtergevel was een tuitgevel met vlechtingen, zoals te zien op de pasteltekening van G.H. Lückens. Vlechtingen zijn wigvormig gemetselde inzetstukken, toegepast bij puntgevels als versteviging van het metselwerk langs de schuine zijkanten, meestal vier tot acht lagen. Ook op de bovenstaande archieffoto van P. Nooteboom uit 1938 zijn de vlechtingen in de gevel te zien. In de loop der tijd zijn gevel en dak ingrijpend verbouwd, waarbij de tuitgevel verdwenen is.

Bedrijfspand

Vanaf circa 1930 was in het pand Lange Kerkstraat 30 de feestartikelenwinkel van firma Ooms gevestigd. In mei 2007 opende Juwelenhuis 'In de Karseboom', gespecialiseerd in antieke- en streeksieraden, er haar deuren.

Foto Kerksteeg 30

De feestartikelenwinkel Firma Ooms in de jaren zeventig van de vorige eeuw.

Foto gevelsteen Kerksteeg

De gevelsteen 'In de Karseboom'.

Foto voorgevel

Voorgevel Lange Kerkstraat 30 anno 2007 bij de opening van Juweliershuis 'In de Karseboom'.

Foto achtergevel

Achtergevel Lange Kerkstraat 30 anno 2009. De oorspronkelijke tuitgevel is verdwenen.


Bronnen:

  • Apotheek de Groote Gaper, door J. Steendijk-Kuijpers
  • Informatie van Dhr. F. Schoorl, eigenaar Juwelenhuis 'In de Karseboom'
  • Noordhollands Dagblad, zaterdag 31-1-2009
  • Stad en Streek, zaterdag 31-1-2009
  • Joost de Vree
  • Westfries Archief