Achtergrondinformatie | Geert Holle

Foto G Holle

Geert Holle.

Geert Holle werd geboren op 28 november 1866 in Wildervank, als tweede zoon van Harm Hendrik Holle en Aaltje Jonker. Zijn vader zat in de grote vaart en was kapitein van de schoenerbrik 'Dirk & Pieter'.

Schoenerbrik

Een schoenerbrik is een zeilschip met twee masten, waarvan de voorste mast vierkant en de achterste gaffelgetuigd (schoenergetuigd) is. Zie onderstaande foto (bron rtlnieuws). Foto Schoenerbrik

Jeugdjaren

In de zomer ging Geert met zijn ouders mee als zij voeren naar landen in Europa, de rest van het jaar was hij bij familie in Wildervank. Als elfjarige jongen was hij aan boord toen de schoenerbrik in de buurt van Schotland schipbreuk leed.

De vader van Geert stierf op 16 maart 1880, waarna Geert werd opgevangen door een oom in Veendam, die hem liet opleiden tot onderwijzer.

Huwelijk en gezin

Hij trouwde op 31 mei 1894 in Westzaan met Ida Bakker, dochter van Jan Bakker en Maartje Brugman. Het echtpaar, dat van 1904 tot 1927 in Berkhout woonde, kreeg drie dochters:
 • Alida Maria (1895-1980);
 • Maria Jantina (1898-1979);
 • Harmina Johanna (1901-2001, getrouwd met Piet Rijswijk).

Loopbaan in het onderwijs

Geert Holle begon zijn loopbaan als onderwijzer aan een lagere school in Dwingeloo. Daarna werd hij benoemd aan een school in Westzaan, waar hij zijn vrouw leerde kennen. In 1884 werd hij hoofd van de school in Haringhuizen en later in Kolhorn. Vanaf 1904 tot zijn pensioen in 1926 was hij directeur van de lagere school in Berkhout, die sinds 1980 zijn naam draagt.
School Berkhout, 1875

De school in Berkhout anno 1875.

Schoolklas Berkhout - G. Holle

Schoolklas in Berkhout.
In het midden Geert Holle, hoofd van de school

Schrijver

Geert Holle schreef meerdere kinderboeken. Enkele hiervan zijn gebaseerd op zijn jeugdervaringen op zee, andere op historische feiten of verhalen.
 • Jan en Wouter, 1e uitgave in 1904.
 • Het Veenwijker viertal, 1e uitgave in 1910.
 • Hoorn voor den prins, 1e uitgave in 1913.
  Dit boek heeft als onderwerp de strijd die zich in en rond Hoorn afspeelt in het jaar 1572 als de stad het Spaanse juk afwerpt en kiest voor de Prins van Oranje.
 • Met Pieter Pikmans het zeegat uit, 1e uitgave in 1915.
  Het verhaal speelt zich af in de zestiende eeuw en gaat over de scheepsjongen Thijmen en de uit de Hoornse Peperstraat afkomstige schipper/reder Pieter Pikmans.
 • Karel Doringa, 1e uitgave in 1919.
 • De zoon van den berenleider, 1e uitgave in 1920.
  Geert Holle schreef dit boek in 1918 in drie weken tijd, toen zijn school gesloten was vanwege de heersende Spaanse Griep.
 • De jonge Edison, een jongensboek (nooit uitgegeven).
 • Jacobus van Dusselen, een toneelstuk in drie bedrijven (nooit uitgegeven).
 • Testament van Ootje, in Gronings dialect geschreven (nooit uitgegeven).

Vakbeweging

Geert Holle was ook actief voor het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap (N.O.G.) en van 1918 tot 1932 lid van het hoofdbestuur van deze vakbeweging. Hij spande zich vooral in voor gelijktrekking van het salaris voor onderwijzers in de stad en op het platteland. Er was in die tijd namelijk sprake van een verschil van acht procent of meer! Mede dankzij zijn invloed en pleidooien vond gelijkstelling in salaris plaats.

Voorzanger

In Berkhout was Geert Holle zoals in die tijd gebruikelijk niet alleen hoofd van de lagere school: hij vervulde ook een rol in het kerkelijke leven, onder meer als voorzanger in de naast zijn woning gelegen Hervormde Kerk. Daarnaast las 'meester' Holle tijdens de kerkdiensten op zondagochtend de Bijbeltekst, vanaf zijn eigen plek binnen het doophek.

9 september

In 1927 verhuisde Geert Holle met zijn vrouw naar Heiloo, waar hij op 9 september 1936 overleed. Zijn vrouw stierf precies zeventien jaar later op 9 september 1953 te Hoorn. Beiden zijn begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Alkmaar. Zeer frappant is dat hun middelste dochter eveneens op 9 september is overleden, in het jaar 1979.

Kaft Hoorn voor de Prins

Hoorn voor den Prins.

Kaft Pieter Pikmans

Met Pieter Pikmans het zeegat uit.

Kaft Zoon van de Berenleider

De zoon van den Berenleider.

Persbericht Hoorn voor den Prins

Bredasche Courant, 12-09-1913.

Persbericht Hoorn voor den Prins

Rotterdamsch Nieuwsblad, 04-12-1913.

Persbericht Pieter Pikmans

Nieuwsblad van het Noorden, 27-11-1915.

Persbericht Pieter Pikmans

Algemeen Handelsblad, 14-11-1969.


Persbericht Overlijden G. Holle

Nieuwe Hoornsche Courant, 11-09-1936.

Persbericht Overlijden G. Holle

Onze courant, 11-09-1936.

Advertentie Overlijden G. Holle

Nieuwe Hoornsche Courant, 10-09-1936.