Achtergrondinformatie | Firma B. Schermer & Zoon

Kleine Noord 47

Firma B. Schermer & Zoon,
Kleine Noord 47 te Hoorn.

Hoe het begon

Barent Pitersz. alias Schermer kocht in 1782 de zaak van Jan Bent: een winkel in dranken, tabak en pijpen op het Kleine Noord 47 te Hoorn. Schermer kocht en verkocht de eerste vijftien jaren hoofdzakelijk jenever en verschillende likeuren. Na 1800 begon het bedrijf ook met de handel in wijn.
Kerkstraat anno 1969

Kerkstraat in Hoorn anno 1969. De trapgevel aan de rechter kant is nummer 11.

Op 2 maart 1809 kocht Schermer het pand aan de Kerkstraat no. 11 er bij. Dit pand werd eerst als woonhuis gebruikt. Later werd er een winkel van de firma in gevestigd. In de loop der jaren kocht het bedrijf meerdere panden in Hoorn, Weesp en Amsterdam.

Groothandel

Grondlegger Barent Schermer werd in 1819 opgevolgd door zijn zoon Joannes Schermer. Firma Schermer hield zich vooral bezig met de groothandel en leverde inmiddels in bijna geheel West-Friesland aan de plaatselijke caféhouders en kruideniers, veelal aan de katholieken onder hen. Naast gedistilleerd, likeur, bier en andere dranken waren het met name de normale kruidenierswaren die het assortiment bepaalden, zoals meel, azijn, thee, koffie, schoensmeer, tabakswaren, bonen, cichorei, lange Goudse pijpen, boter en chocolade.

Uitbreiding activiteiten

Vanaf 1875 werden de bedrijfsactiviteiten uitgebreid: de firma startte met een eigen azijnfabriek, een distilleerderij, een likeurstokerij en een advocaatfabriek. De familierecepten voor de vele likeuren werden regelmatig aangepast aan de veranderende inzichten en productiemethodes.
In december 1877 vond de officiële oprichting plaats van firma B. Schermer & Zoon; in 1977 werd de naam gewijzigd in Schermer Wijnkopers b.v.

Nat, droog of warm

In de Hoornse volksmond werd de firma Schermer aangeduid met de 'natte' Schermers, om geen verwarring te krijgen met de 'droge' en de 'warme' Schermer, die respectievelijk een gruttersbedrijf en een verwarmingsinstallatiebedrijf hadden in Hoorn.

Einde familiebedrijf

Na zes generaties Schermer is Schermer Wijnkopers b.v. sinds 1982 niet langer een familiebedrijf. In 1997 verhuisde de firma Schermer Wijnkopers van het Kleine Noord naar een pand op de Geldelozeweg 47 in Hoorn.

Briefhoofd Schermer

Briefhoofd van firma B. Schermer & Zoon, anno 1938

Coentje likeur

Coentje likeur, een van de
vele Schermerlikeuren.

Logo Schermer

Logo van firma B. Schermer & Zn.


Advertentie Schermer

Enkhuizer Courant, 30-12-1877.

Persbericht Schermer

Nieuwe Hoornsche Courant, 24-11-1888.

Overzicht directies Schermer
Advertentie Schermer

Hoornsche Courant, 30-03-1904.


Wagen Schermer

Reclame van Schermer Wijnkopers b.v.

Persbericht Schermer

Nieuwe Hoornsche Courant, 24-11-1911.

Lofzang Schermer

Lofzang bij het 100-jarig bestaan van de firma in 1882.

Advertentie Schermer

Advertentie van Schermer Wijnkopers b.v.


Bronnen: