Achtergrondinformatie | Van Dam-monument

Ontwerp en onthulling monument in 1938

Het monument is een zandstenen triptiek met een bronzen portretreliëf van Dr. J.M. van Dam. Het geheel is een ontwerp van de Heilooer architect Laurens Groen; de oorspronkelijke plaquette is vervaardigd door de Haagse beeldhouwer August Alexander. Het monument werd op 12 november 1938 onthuld door burgemeester F. van Kinschot.
Persbericht Herdenkingscomité Van Dam

Alkmaarsche Courant, 12-11-1938.

Nieuwe plaquette vanwege onvoldoende gelijkenis

Veel stadgenoten waren van mening dat de afbeelding onvoldoende gelijkenis toonde. Daarop besloot de gemeente Alkmaar kunstenaar Gerard Lückens te vragen een ander reliëf te modelleren. De oorspronkelijke plaquette is begin januari 1939 vervangen door de plaquette van de hand van Lückens.

Stormschade

Tijdens een hevige storm op 21 november 1972 raakte het monument zwaar beschadigd door een omgewaaide boom. In 1975 werd het hersteld en opnieuw geplaatst, een tiental meters westelijk van de plek waar het zich eerder bevond.

Koperdieven

Eind mei 2010 hebben koperdieven de letters van het monument geroofd. De plaquette en de letters boven de plaquette bleven gespaard.
Persbericht Monument Van Dam

Nieuwe Hoornsche Courant, 10-01-1939.

Foto Monument Van Dam, 2003

Het Van-Dam-monument in 2003.

Foto Monument Van Dam, 2018

Het Van-Dam-monument na de koperdiefstal in 2010.
Foto anno 2018, van Vincent de Vries/RM.