Achtergrondinformatie | Dr. Johan Michaël van Dam

Van Dam, 1936

J.M. van Dam, foto uit 1936.

Johan Michaël van Dam is geboren in Nes aan de Amstel, bij Amsterdam, op 23 februari 1880. Hij studeerde geneeskunde aan de gemeentelijke universiteit in Amsterdam en slaagde in 1906 voor zijn artsexamen. Daarna was Van Dam werkzaam in Leiden, Wenen en Budapest om zich verder te bekwamen in diverse medische richtingen.

Vestigen in Alkmaar

Bij zijn terugkeer naar Nederland in 1911 vestigde hij zich als 'heelkundige' in Alkmaar. Hij was chirurg, uroloog en gynaecoloog; niet alleen voor Alkmaar, maar voor een gebied dat reikte van Uitgeest tot Texel!

Initiatiefrijk man

Naast zijn werk als chirurg nam hij het initiatief voor en gaf hij inhoud aan een gezamenlijke verpleegstersopleiding. Van Dam zette zich in om een afdelingsziekenfonds op te richten, zodat medische hulp ook binnen bereik kwam van minderbedeelden. Verder maakte hij zich hard voor het oprichten van twee moderne ziekenhuizen, het Centrale Ziekenhuis en het St. Elisabethsziekenhuis, waaraan hij als chirurg werkzaam bleef.

Overige activiteiten en functies

 • Bestuurslid van
  • het Rode Kruis;
  • de Gezondheidscommissie;
  • het Ziekenfonds voor Alkmaar e.o.;
  • de organisatie voor het redden van drenkelingen.
 • Plaatsvervangend lid van de Medische Tuchtraad.
 • Lid van de Medische commissie van de K.N.V.B.
 • Oprichter en voorzitter van de Alkmaarsche Commissie voor de harmonische lichamelijke ontwikkeling.

Geliefde dokter

Van Dam wordt beschreven als een geliefde dokter. Hij overleed na een kort ziekbed in het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag, op 5 september 1937. Al snel na zijn overlijden waren er plannen om zijn nagedachtenis te eren met een monument.
Foto Van Dam, 1931

Dr. J.M. van Dam aan het werk.

Plannen monument

De Amsterdammer, 23-09-1937.