Achtergrondinformatie | Uitzet en meubilair Lückens-Jonkman

Servies modern

Onderdeel servies 'modern'.

Rond 1900 was het gebruikelijk dat verloofden hun uitzet en meubilair aanschaften voordat zij gingen trouwen. Het eerste dat Gerard Lückens en Sophia Jonkman in hun verlovingstijd kochten was een thee- en eetservies met een eenvoudig geometrisch decor, gebaseerd op het ontwerp 'blokjes modern' van Chris van der Hoef.

Meubels

Lückens ging uit van de 'Gesamtgedachte' van tijdgenoot H.P. Berlage: in een woning hoort alles bij elkaar - de meubels, de klokken, de tapijten enzovoort. Daarom ontwierp de aanstaande bruidegom zelf zijn meubels en gaf een timmerman opdracht deze van eikenhout te maken. Lückens voorzag de diverse meubelstukken van houtsnijwerk; de geometrische motieven waren gebaseerd op de twee diagonalen in het motief van het servies.

Gebruiksvoorwerp

Lückens ontwierp voor eigen gebruik ook een theelepel, waarbij de kruisvormige versiering opnieuw een afgeleide was van het motief van het servies. Hiermee werd zowel de eenheid als de vorm benadrukt, overeenkomstig de Gesamtgedachte.

Geometrisch motief

Het door Lückens ontworpen motief bestaat uit overlappende cirkels, geplaatst op twee recht op elkaar staande diagonalen. Afhankelijk van de vorm en grootte van het te versieren voorwerp gebruikte hij een enkel deel of meerdere delen van het motief. Ook bij het ontwerp voor een gestileerd plafond voor een stukadoorswedstrijd 1941, paste hij een variatie op dit motief toe.

Motief

Het basismotief.

Motief boekenkastje

Motief op boekenkastje.

Motief

Middendeel van het motief.

Motief boekenkastje

Motief op boekenkastje.


Motief

Het centrum van het motief.

Motief theelepel

Motief op het theelepeltje.

Motief

Verdere invulling van het motief, voor plafond.

Motief plafond

Prijswinnend plafond in Schiedam, 1941.


Bronnen:

  • Memoires Mw. G. Mellegers-Lückens
  • Handboek voor den stukadoor, deel II, door Ant. Poptie, 1948