Achtergrondinformatie | Servies 'blokjes modern'

Servies CJ vd Hoef

Eetservies 'blokjes modern', in oker en donkergroen op een crème fond, ontworpen door Chris van der Hoef. Begin twintigste eeuw, plateelfabriek Zuid-Holland, model 4000.

Servies CJ vd Hoef

Theeservies 'blokjes modern', ontworpen door Chris van der Hoef.

Het servies 'blokjes modern' is ontworpen door Chris van der Hoef en is versierd met een eenvoudig geometrische decor. Deze stijl in serviesgoed hing samen met een nieuwe richting binnen de Nieuwe Kunst: de zogenaamde constructieve of rationele richting.

Constructieve kunstrichting

In de contructieve kunstrichting werd het uiterlijk van een product bepaald door zijn gebruik en door de aard van het verwerkte materiaal. De versiering was meestal spaarzaam en werd ondergeschikt aan de vorm toegepast. Deze richting kwam rond 1900 met name in Amsterdam sterk tot bloei, met als voortrekker de architect H.P. Berlage (1856-1934).

Chris van der Hoef

Christiaan Johannes van der Hoef (1875-1933) was een bekend beeldhouwer, bouwbeeldhouwer, graficus, affiche-ontwerper, medailleur, tekenaar, keramist, en sierkunstenaar.
In zijn beginjaren ontwierp hij aardewerk voor de fabriek Amstelhoek. De eerste producten die op de markt kwamen werden gekenmerkt door genoemde eenvoudige vormen en een sobere, gestileerde decoratie.

In 1903 ging Amstelhoek failliet en Van der Hoef ging werken voor de net opgerichte interieurverzorgingsfirma De Woning. Hij ontwierp voor De Woning onder meer een compleet eetservies, het genoemde ‘blokjes servies’, dat werd geproduceerd door de plateelbakkerij Zuid-Holland. Vanaf 1910 maakte Van der Hoef geen aardewerk meer maar hield hij zich vrijwel uitsluitend bezig met beeldhouwen en creëren van penningen.

Servies geïnspireerd op 'blokjes modern'

Het 'blokjes servies' was een groot succes, waardoor andere pottenbakkerijen besloten ook dergelijke versieringen op hun aardewerk of porselein aan te laten brengen. De eenheid tussen vorm en decoratie die Van der Hoef voorstond werd daarbij niet altijd in ere gehouden.
Het echtpaar Lückens-Jonkman kocht destijds eveneens een modern eet- en theeservies van een andere pottenbakkerij. Het servies is minder strak van vorm dan het 'blokjes servies'; de onderdelen zijn voorzien van een onbekend stempel.
Van hun servies zijn anno 2023 onderstaande gebaksschaal en vleesschaaltje bewaard gebleven.
Gebaksschaal

Gebaksschaal.

Vleesschaaltje

Vleesschaaltje.

Het merkteken
van dit servies.