Achtergrondinformatie | Gerard Marius Sturm

G.M. Sturm

Gerard Marius Sturm.

Gerard Sturm, geboren op 25  februari 1877 in Middelburg, zoon van Franciscus Jacobus Sturm (koetsier) en Caroline Maria Neugebauer. Hij huwde op 15 september 1905 in Koudekerke met Elizabeth Jacoba Jansen, geboren 25 januari 1875. Elizabeth Sturm overleed op 17 november 1933; Sturm is later hertrouwd met Margaretha van Leeuwen. Na een zeer werkzaam leven overleed Gerard Sturm op 1 maart 1957 te Middelburg.

Opleiding

Gerard Sturm doorliep de ambachtschool in zijn geboorteplaats, om zich daarna met een speciale opleiding te richten op de zogenaamde bouwvakken. Hij was vooral geïnteresseerd in restauratie van gebouwen, geheel in lijn met de in Nederland opkomende belangstelling voor het behoud van monumenten uit vroeger tijden.

Van tekenaar naar bouwkundig opzichter

Na het voltooien van zijn opleiding kreeg Sturm een baan als tekenaar bij de reconstructie van de grotendeels verdwenen Kloostergang in Middelburg. Vervolgens werkte hij als bouwkundig opzichter bij verschillende werken in het land, zoals de bouw van een nieuw academisch ziekenhuis in Utrecht en de aanleg van verschillende tramwegen.

Van 1908 tot 1911 hield hij toezicht op de restauratie van het voormalig gerechtsgebouw aan de Roode Steen in Hoorn, het huidige gebouw van het Westfries Museum. In die periode woonde Sturm in een huurhuis aan de Drieboomlaan in Hoorn. In januari 1913 verhuisde hij naar Maastricht in verband met restauratiewerken aan een kerk aldaar.

Bouwkundig ambtenaar bij Rijksgebouwendienst

Gerard Sturm kwam op 1 april 1915 in dienst als bouwkundig ambtenaar 1e klasse bij het bureau van G.J. Vrijman in Den Haag, voorloper van de Rijksgebouwendienst. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 maart 1942 kreeg hij eervol ontslag.

Adjunct-inspecteur bij Rijksinspectie Kunstbescherming

Vervolgens werd Sturm gevraagd de inspecteur van kunstbescherming in Nederland te adviseren bij zijn inspecties. In de periode mei 1943 tot juli 1944 controleerde Sturm drieënzestig van de honderdacht monumenten en rapporteerde daarover aan de inspecteur. Op 24 maart 1942 was hij betrokken bij het veiligstellen van de Nachtwacht in de mergelgrotten van de Sint Pietersberg. Helaas raakte hij in de oorlog zijn eigen huis en bijna complete inboedel kwijt als gevolg van een bombardement. Voor zijn bijdrage aan het behoud van de Nederlandse kunstschatten ontving hij in 1945 een gedenkpenning.

G.M. Sturm

Nieuwe Hoornsche Courant,
11-01-1913.

G.M. Sturm

De Nieuwe Courant,
15-01-1913.

G.M. Sturm

De Residentiebode, 29-01-1942.

G.M. Sturm

De inlay in het boek dat Sturm bij zijn pensionering ontving, als blijk van waardering voor zijn inzet voor het Westfries Museum.

G.M. Sturm

1945 - Sturm (staand, links) ziet toe op het uitrollen van de Nachtwacht.

G.M. Sturm

Gedenkpenning van de Rijksinspectie Kunstbescherming 1945, uitgereikt aan G.M. Sturm voor zijn rol bij het beschermen van Nederlandse kunst en monumenten in oorlogstijd.


Architect

Na de bevrijding vestigde Sturm zich in Zeeland, om daar tot zijn dood als architect werkzaam te zijn bij de restauratie van vele door de oorlog beschadigde monumenten.

Overzicht monumenten

Sturm was als bouwkundig opzichter dan wel als architect betrokken bij restauraties van een reeks monumenten, zoals:
 • Dominicanenkerk Maastricht (1913-1917)
 • Restauratie TH Delft met bouw nieuwe aula (1921-1925)
 • Slot Loevestein (1925)
 • Westfries Museum (1930–1938)
 • Kasteel Assumburg (1933)
 • Ruïnes van Teilingen en Brederode (1933))
 • Abdij van Middelburg (na 1945)
 • Stadhuis en Belfoort van Sluis (1948)
 • Kerk ’s Heer Hendrikskinderen (1948)
 • Toren van 's Heer Abtskerke (1950)
 • Stadhuis Hulst (1951-1952)
 • Kerk en toren van Biggekerke (1953)
 • Raadhuis Sluis (1955)
 • Gasthuiskerk in Middelburg (1953-1955)
 • Kerk 's Heer Arendskerke (1955)
 • Kerk Ovezande (1955)
 • Kerktoren 's Heer Abtskerke (1954-1956)
 • Kerktoren Oostkapelle (1954-1957)
 • Muiderslot (1956)

Contact Gerard Sturm en Gerard Lückens

Gerard Sturm en Gerard Lückens hadden beroepsmatig contact in verband met werkzaamheden aan het Westfries Museum. Zo plaatste Lückens in 1930 op verzoek van Sturm een kozijn met deur in de zijgevel van het museum. Daarnaast ontmoetten zij elkaar bij gemeenschapsactiviteiten, bijvoorbeeld als lid van het uitvoerend comité voor het voorbereiden van het jaarlijkse gymnastiekfeest van het gewest Noord-Holland van het Nederlands Gymnastiek Verbond.
G.M. Sturm

Zinsnede brief G.H. Lückens, 18-02-1942.

In een brief van Lückens is te lezen dat Sturm in februari 1942 bij de dan al zieke kunstenaar thuis op koffievisite kwam, om zich als herinnering te laten portretteren.


G.M. Sturm

Provenciaal Zeeuwse Courant, 25-06-1956.