Achtergrondinformatie | Jan Palenstijn

Foto J. Palenstijn

Jan Palenstijn.

Jan Palenstijn werd geboren op 3 april 1896 te Schellinkhout. Na zijn schoolopleiding werd hij net als zijn vader veehouder. Jan Palenstijn trouwde met Jannetje Smit (1900-1988) en zij kregen drie kinderen: Gerrit Jan, Aris en Truus Palenstijn.

Raadslid, wethouder, burgemeester

Nadat Palenstijn enige jaren actief was als raadslid werd hij in 1928 wethouder en ambtenaar van de burgerlijke stand van Schellinkhout. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1932 benoemd tot burgemeester van Schellinkhout en trad op 1 mei van dat jaar in functie. Als voorbereiding op zijn nieuwe functie had Jan Palenstijn twee jaar wetsonderricht gekregen van de heer W.R. Drost, burgemeester van Kwadijk, Middelie en Warder.

Inhuldiging

De inhuldiging vond plaats op 6 mei 1932. De burgemeester en zijn gezin werden ingehaald door de zangvereniging 'Polyhymnia'. Hoogwaardigheidsbekleders begeleidden de stoet tot het eind van het dorp en vandaar weer terug naar het raadhuis. Na de inhuldiging volgde de raadsvergadering en de officiële installatie door loco-burgemeester Best. Vervolgens werd de heer Palenstijn ook benoemd tot secretaris.
Foto inhuldiging

Huldiging burgemeester Palenstijn.
De genodigden op de trap van het raadhuis.

Foto inhuldiging

Burgemeester Palenstijn en zijn gezin werden ingehaald met een welkomstlied.

Invoer rubriekenstelsel archief

Palenstijn voerde als secretaris van Schellinkhout in 1933 een rubriekenstelsel in. De namen van de rubrieken waren dezelfde als die van de posten van de begroting. De stukken werden in een kast op drie planken gelegd, per rubriek een stapeltje. Dit systeem hield stand tot 1952. Met ingang van dat jaar werd de code V.N.G. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ingevoerd en werd het archief van 1945-1951 herordend volgens deze code.

Kort ziekbed

Op 14 augustus 1941 werd Jan Palenstijn ziek. Hij had tuberculose en werd opgenomen in het Stadsziekenhuis te Hoorn. Als gevolg van een complicatie overleed hij aldaar op 4 september 1941. Hij werd slechts vijfenveertig jaar. Het dorp was in diepe rouw, de vlaggen hingen overal halfstok en de uitvaartdienst werd druk bezocht. Palenstijn werd begraven op de begraafplaats bij de kerk.

Monument

Een comité, bestaande uit elf personen, streefde naar de totstandkoming van een monument voor de overleden burgemeester. Beeldend kunstenaar G.H. Lückens ontwierp het monument en boetseerde een reliëf in klei, naar een beeltenis van Jan Palenstijn. De Hoornsche Metaalwarenfabriek goot van het reliëf een bronzen plaquette. Het monument kwam naast het raadhuis van Schellinkhout. Op woensdag 1 april 1942 om 14.30 uur vond de onthulling plaats. Lückens schonk de weduwe een gipsen afgietsel van het portretreliëf.
Onthulling monument

Genodigden bij de onthulling van het Palenstijn-monument.
Rechts van het monument, op de eerste rij, G.H. Lückens en zijn tweede vrouw.

Onthulling monument

Dominee Van Duyl, voormalig predikant in Schellinkhout, hield een toespraak.


Persbericht Benoeming Palenstijn

Nieuwe Hoornsche Courant, 28-04-1932

Foto gezin Palenstijn

Het gezin Jan Palenstijn.

Visitekaartje J. Palenstijn

Visitekaartje burgemeester Palenstijn.

Rouwkaart Palenstijn

Rouwkaart Jan Palenstijn.

Persbericht Onthulling monument

Alkmaarsche Courant, 30-03-1942