Achtergrondinformatie | Koekplank Geboorte Christus

Klein werk op verzoek
Het gipsreliëf 'Geboorte Christus' is een van de werkjes die Lückens in de jaren 1940-1942 op verzoek maakte, om daarmee in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien.

Koekplank met religieus motief

Het reliëf is waarschijnlijk afgeleid van een houten koekplank uit de achttiende eeuw, een periode waarop in Nederland op koekplanken ook religieuze motieven voorkwamen. Zie de onderstaande afbeeldingen van nog bewaard gebleven koekplanken uit die periode. Beide koekplanken hebben als voorstelling de geboorte van Christus.
Artikel Koekplank

Uit een artikel over koekplanken.
Tijdschrift Het Kind, nr. 10-11, 1948.

Foto Koekplank

Koekplank 'Geboorte van Christus', uit achttiende eeuw, museum Brugge. Het door Lückens gemaakte gipsreliëf heeft een overeenkomstige voorstelling.

Foto Koekplank

Koekplank 'Geboorte van Christus', uit achttiende eeuw, bakkerijmuseum.