Achtergrondinformatie | Dirk de Boer Dz.

Dirk de Boer Dz.

Dirk de Boer Dz.

Dirk de Boer Dz. werd geboren in Heerhugowaard op 22 oktober 1863, als oudste zoon van Dirk de Boer en Aagje Gootjes. Het gezin verhuisde naar de Schermer, waar vader de Boer een boerenbedrijf runde. Toen Dirk twintig jaar was overleed zijn vader en nam Dirk de zorg voor het gezin en de boerderij op zich.

Huwelijk

Op 18 april 1890 huwde Dirk de Boer met Aagje de Vries uit Akersloot. Het echtpaar vestigde zich in Stompetoren, waar De Boer tot 1920 zijn eigen bedrijf voerde. Helaas werd Aagje na een aantal jaren bedlegerig; Dirk heeft haar gedurende achttien jaar - tot haar overlijden - zelf verzorgd.

Vooruitstrevend

In die tijd moesten veel boeren door slechte bedrijfsinkomsten afstand doen van hun bedrijf. Dirk wist zich echter staande te houden door toepassing van nieuwe fokmethoden, betere ontwatering, effectieve veevoeding, gebruik van kunstmest en een zorgvuldige boekhouding.
Dirk de Boer was groot voorstander van modernisering van de zuivelindustrie in de regio. Voorts was hij hoofdingeland (belangrijkste grondbezitter) van het waterschap De Schermer en zette zich in voor invoering van elektrische bemaling van de Schermer.

Overige activiteiten en functies

Dirk de Boer Dz. had een scherpe, vooruitziende blik en was een slagvaardig man. Hij stak zijn mening niet onder stoelen of banken, waarbij hij wel altijd probeerde opbouwend te zijn. Mede hierdoor vroegen diverse instanties hem voor het vervullen van belangrijke functies:
 • Voorzitter van de zuivelfabriek Voorwaarts in Stompetoren, die onder zijn leiding uitgroeide tot de zuivelfabriek Neerlandia.
 • Voorzitter van de Bond van zuivelfabrieken in Noord-Holland.
 • Voorzitter van de coöperatie De Leerhoeve.
 • Voorzitter en lid van verdienste van de afdeling Schermer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
 • Vicevoorzitter van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw Comité.
 • Voorzitter van de Vereniging tot Ontwikkeling van den Landbouw in Hollandsch Noorderkwartier.
 • Heemraad van het hoogheemraadschap Hollandsch Noorderkwartier.
 • Dijkgraaf van Noord- en Zuidschermer.
 • Werkgever-lid van de Hoge Raad van Arbeid in Hoorn.
 • Lid van de commissie van advies voor de Rijkslandbouwproefstations.
 • Lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.
 • Lid van het Watersnoodsfonds van het Nederlandsch Landbouw-comité.

Persbericht Zuivelfabriek

De Tijd, 01-04-1910.

Persbericht Hollands Noorderkwartier

Algemeen Handelsblad, 01-04-1919.

Persbericht Raden van Arbeid

De Maasbode, 27-09-1919.

Persbericht Dirk de Boer

De Standaard, 27-10-1921.

Persbericht Dirk de Boer

Foutje bij kandidaatstelling hoofingeland.
De Maasbode, 06-11-1921

Persbericht Dirk de Boer

Nieuwe Tilburgsche Courant, 20-02-1926.

Persbericht Dirk de Boer

Nieuwe Hoornsche Courant, 18-01-1930.

Persbericht Dirk de Boer herdacht

Nieuwe Hoornsche Courant, 18-07-1941.

Monument Dirk de Boer

Het monument in de Schermeerstraat in Stompetoren. Foto anno 2016.