Achtergrondinformatie | Willem Balk Wz.

Willem Balk (1871-1931) moest als kind van een groot gezin al vroeg de schoolbanken verlaten om te helpen in het bedrijf van zijn ouders. Zijn vader had een fruitteeltbedrijf in Bangert; daar leerde Willem alles over de praktijk van snoeien, plukken enzovoort.

Theoretische kennis

Willem zag in dat hij naast praktijkervaring ook theoretische kennis nodig had over bijvoorbeeld plantenziekten, besmetting, schadelijke insecten en haar bestrijding. Hij volgde in Hoorn de benodigde avondlessen, waarna hij een eigen bedrijf startte: Pomona aan de Dorpsstraat in Zwaag. Zijn bedrijf werd al snel tot voorbeeld gesteld en vele fruittelers en cursisten kwamen bij hem voor voorlichting en raad.
Pomona, Zwaag

Pomona aan de Dorpsstraat in Zwaag, anno 2004. Bron: Gemeentelijke monumentenlijst Zwaag.

Verbeteren afzet van fruit

Vervolgens wilde Willem Balk de afzet van fruit verbeteren. Hij richtte hiervoor de Coöperatieve Verzendvereniging op, die als eerste vereniging haar producten rechtstreeks naar het buitenland verzond. Daarop volgde de oprichting van de vereniging 'de Proeftuin', een orgaan voor overleg over veelvoorkomende problemen in de fruitteelt.

Oprichten veiling

Tot slot maakt Willem Balk zich hard voor een voorkoopveiling, genaamd Bangert & Omstreken (B&O). Deze veiling moest het hart zijn of worden van een fruitteeltgebied. De veiling kwam uiteindelijk in Zwaag, waar Willem Balk als veilingsleider dagelijks de belangen van anderen behartigde.
Veiling Bangert

Het eerste veilinggebouw in Zwaag.
Bron: Rodi.nl/Hoorn, boekpresentatie.

Overige activiteiten en functies

  • Voorzitter van de Commissie Advies Phytopathologische Dienst (1910).
  • Eerste voorzitter van de veiling B&O.
  • Secretaris van de Provinciale Commissie van de veilingen.
  • Jurylid van tuinbouwtentoonstellingen.
  • Bestuurslid van de Nederlandse Pomologenvereniging.
  • Bestuurslid van de Proefschooltuin te Hoorn.
  • Lid der Provinciale Staten.
  • Plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Advies inzake de Dienst der arbeidsbemiddeling en werkeloosheidsverzekering in Hoorn.

Persbericht Gedenksteen Balk

Nieuwe Langedijksche Courant, 10-12-1931.

Foto gevel veilinggebouw 1909

De plaquette van Willem Balk aan de gevel van het veilinggebouw.