Achtergrondinformatie | Adriana Maria Zuidweg

Kleine Oost 1

Hoekpand links: Kleine Oost 1, anno 1904.

Adriana Maria Zuidweg (roepnaam Jeanne/Sjaan) werd geboren te Hoorn op 29 november 1888, als vierde en laatste kind van het echtpaar Marinus Zuidweg en Catherina le Clerq. Voor zover bekend woonde het gezin toen aan het Kleine Oost 1. De vader van Jeanne richtte in 1908 samen met Cornelis van Doornik de 'N.V. Stoomhoutzagerij Van Doornik en Zuidweg' op.

Kunstenaar Gerard Lückens kwam bij het gezin Zuidweg over huis, doordat hij tijdens zijn HBS-tijd bevriend was met de broer van Jeanne, Jacobus Zuidweg (geboren 1882). Zij waren klasgenotenen en zaten later samen in de Brandraad van Hoorn.

Barend Visser

Barend Visser, 1908.

Echtgenoot Barend Visser

Op 24 april 1919 huwde Janne met Barend Cornelis Visser, geboren 11 februari 1891 te Hoorn, als zoon van de plaatselijke groenteboer. Barend had gestudeerd aan de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam en was in 1909 als cadet in dienst getreden bij de Holland-Amerika Lijn. Ook na hun huwelijk bleef Barend Visser zeeman op de grote vaart en daarom verhuisde het jonge stel naar Rotterdam, naar de parterrewoning Hondiusstraat 11a. In januari 1935 gingen ze terug naar Hoorn, om hun intrek te nemen in het voormalig ouderlijk huis aan het Kleine Oost 1. Jeanne en Barend hadden geen kinderen.

Oorlogstijd

In de Tweede Wereldoorlog voer Barend als kapitein op verschillende schepen. Voor zijn verdiensten tijdens en na de oorlog kreeg hij meerdere onderscheidingen, zoals vier maal het Nederlands Kruis van verdienste. Jeanne werd tijdens de oorlog ondersteund door een maandelijkse toelage van fl. 400,–.

Pensionering

Barend was de laatste drie jaren voor zijn pensionering, in 1956, kapitein op SS Nieuw Amsterdam. Jeanne overleed op 31 januari 1961, Barend op 27 september 1980. Beiden zijn begraven in het Zuidweg-familiegraf op 't Keern.

Visser-Zuidweg

Hoornsche Courant, 26-04-1919.

Hondiusstraat 11a

Hondiusstraat Rotterdam, anno 2024.

Barend Visser

Barend Visser.

Kleine Oost 1

Kleine Oost 1, anno 2024.