Achtergrondinformatie | Kunstnijverheidsschool Quellinus

Teekenschool voor Kunstambachten

In 1876 werd onder leiding van de Nederlandse architect Cuypers begonnen met de bouw van het Rijksmuseum in Amsterdam. Hierbij bleek een tekort aan vakbekwame arbeidslieden. Pierre Cuypers en Eduard Colinet namen daarom in 1877 het initiatief zelf een opleiding te starten: Teekenschool voor Kunstambachten. De school werd gevestigd in een van de bouwloodsen van het Rijksmuseum en had als doel het beeldhouwonderwijs in het noorden van Nederland te stimuleren.

Quellinusschool

Het idee sloeg zo goed aan dat in 1879 werd besloten de Quellinusschool op te richten, een driejarige opleiding die volgens middeleeuws model de basis moest leggen voor toekomstige decoratieschilders, tekenaars en beeldhouwers. De naam van de school was afgeleid van een zeventiende-eeuwse beeldhouwer, die onder meer het beeldhouwwerk aan het Paleis op de Dam had gemaakt. De eerste jaren was de Quellinusschool gevestigd in het oude woonhuis van Cuypers in de Vondelstraat te Amsterdam.

Gebouw Frans Halsstraat 14-16

In 1881 werd een terrein aangekocht in de Frans Halsstraat in Amsterdam en kreeg Cuypers toestemming van B&W om er een nieuwe school te bouwen. Op 30 maart 1883 was het gebouw van de 'Kunstnijverheid- en Teekenschool Quellinus' voltooid. Op de begane grond van het schoolgebouw waren de atelierruimtes, elk drie vensters breed en met een eigen ingang. De ateliers waren onder andere in gebruik als steenhouwerij, beeldhouwerij en meubelmakerij. Op de eerste verdieping waren de teken- en ontwerpvertrekken gesitueerd, die door hun hogere ligging een betere lichtinval hadden. Aan de school was ook een werkplaats verbonden. De werkplaats moest echter in 1888 op last van de gemeente sluiten, omdat de kunstproductie van de leerlingen de reguliere ambachtelijke productie te sterk beconcurreerde. De school organiseerde elk jaar een concours, waarbij per studierichting prijzen werden toegekend voor het beste werk. De werken van de leerlingen werden aan het eind van het studiejaar tentoongesteld voor pers, ouders en belangstellenden.

Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs

In 1924 werden de volgende Amsterdamse scholen samengevoegd:
  • Kunstnijverheidsschool Quellinus.
  • Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam.
  • Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers.
  • Dagteeken- en Kunstambachtschool voor meisjes.
De opleidingen gingen samen verder onder de naam 'Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs', kortweg de Kunstnijverheidsschool, gehuisvest aan de Gabriël Metsustraat in Amsterdam.

Gerrit Rietveld Academie

In 1967 verhuisde de Kunstnijverheidsschool naar een nieuw gebouw in de Frederik Roeskestraat in Amsterdam, ontworpen door architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld. Toen in 1968 de school onderdeel werd van het hoger beroepsonderwijs en de status kreeg van Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving, werd als eerbetoon aan de kort daarvoor overleden Rietveld de naam veranderd in Gerrit Rietveld Academie.
Quellinusschool

Schoolgebouw aan de Frans Halsstraat
nummer 14-16. Foto anno 1985.
Bron: Beeldbank Amsterdam.

Quellinusschool

Ornament boven raam, voorstellend
Frans Hals. Foto anno 1985.
Bron: Beeldbank Amsterdam.

Quellinusschool

Schoolgebouw aan de Frans Halsstraat
nummer 14-16. Foto anno 1985.
Bron: Beeldbank Amsterdam.


Persbericht Quellinusschool

Het Nieuws van den Dag, 08-05-1879.

Advertentie Quellinusschool

Algemeen Handelsblad, 08-08-1879.

Persbericht Quellinusschool

Algemeen Handelsblad, 20-07-1900.

Persbericht Quellinusschool

Hoornsche Courant, 19-01-1915.