Achtergrondinformatie | Hoornse Hop

Kaart Hoornse Hop

Hoornse Hop, kaart van 1866.

Het Hoornse Hop is een inham van het Markermeer, vroeger van de Zuiderzee.

Slag op de Zuiderzee

Het Hoornse Hop was in 1573 het strijdtoneel van de Slag op de Zuiderzee. Onder leiding van de Hoornse schipper Jan Floor hakten de Watergeuzen daar de Spaanse vloot in de pan. Hierdoor verloor de Spaanse overheid zijn gezag in de gewesten boven het IJ en lag de weg open voor het instellen van een eigen, vrij bestuur. Dit was de basis voor het ontstaan van Nederland.
Schilderij Hoornse Hop, 1920

Visstilleven met op de achtergrond het drukbevaarde Hoornse Hop. Schilder Withoos, 1670.

Scheepswrakken

In het ondiepe Hoornse Hop zijn veel schepen vergaan. Zo ook een deel van de schepen van de Spaanse vloot. Door de zachte bodem van het Hoornse Hop zakten gezonken schepen snel weg.

Gouden Eeuw

In de Gouden Eeuw (1575-1675) en de eeuwen erna was het Hoornse Hop een van de drukst bevaren stukken van de Zuiderzee. Handelsschepen, oorlogsbodems, vrachtvaarders en vissers voeren duizenden malen per jaar naar of van Hoorn. De schepen hadden er een uitstekende ankerplaats. Ook was er een goede waterverbinding van het Hoornse Hop met het hart van West-Friesland. Dankzij deze gunstige omstandigheden ontstond er al snel een levendige handel en kon de stad Hoorn zich ontwikkelen.
Foto Hoornse Hop, 1920

Hoornse Hop met de Westerdijk, anno 1920.

Foto Hoornse Hop, 1930

Zicht op Hoornse Hop, vanaf de Westerdijk. Foto anno 1930.