Achtergrondinformatie | Firma P. Kaag Antz.

Hoornsche Courant, 27-08-1876.

Start firma P. Kaag Antz.

Pieter Antz. Kaag (geb. 28 juli 1812) koopt in 1844 het pand op de hoek van het Breed/Achterom. Het pand wordt als volgt omschreven: een huis zijnde een tabak-, koffy-, en theewinkel, genaamd 'Het gekroonde Jaagschuitje' met een erf, benevens een pakhuis daarachter aan het Achterom (wijk 4 nr. 72 kadastraal sectie B nr. 888 en 932).

De aanduiding 'Het gekroonde Jaagschuitje' heeft waarschijnlijk te maken met de toenmalige nabijgelegen aanlegplaats van de trekschuit.

Pieter Antz. Kaag runde de firma P. Kaag Antz. samen met Ferdinand Kaag, de jongste zoon uit zijn eerste huwelijk.

Sloop en nieuwbouw pand

Bij het groeien van het bedrijf vonden de firmanten dat de verouderde winkel niet representatief was. In 1878 werd besloten het pand te slopen en een nieuwe winkel met kantoor en magazijnen te laten bouwen. Het neo-renaissancistische ontwerp werd uitgevoerd door architect A.C. Bleijs. De winkel kreeg een voornaam interieur, met allerlei voorwerpen, die aan de oude tabakshandel herinnerden.
Oude pand Kaag

Het originele pand 'De Gekroonde Jaagschuit'.

Aanbesteding Kaag

Purmerender Courant, 09-01-1878.

Nieuwe pand Kaag

Het nieuwe pand, foto anno 1996.

Reclame Kaag

Reclame met daarop het nieuwe pand.

Handelsmerk 'De Gekroonde Jaagschuit'

In 1880 liet firma P. Kaag Antz. hun handelsmerk registreren: De Gekroonde Jaagschuit. Het merk had een doorsnede van zeven centimeter en werd gebruikt bij verpakking van tabak, sigaren, koffie en thee.
Handelsmerk Kaag

Hoornsche Courant, 12-03-1882.

Handelsmerk Gekroonde Jaagschuit

Het handelsmerk 'Gekroonde Jaagschuit'.
Onze courant, 02-05-1919.

Reclame Kaag

Reclame met het handelsmerk.

Nieuw vennootschappen en ontwikkelingen

In april 1885 werd de samenwerking met Ferdinand Kaag ontbonden en sloot Pieter Antz. een vennootschap met Willem, een zoon uit zijn tweede huwelijk. Omdat het inmiddels met de tabakskerverij minder goed ging, begon Willem Kaag een sigarenfabriek. Het bedrijf was daarmee drieledig: stoomtabakskerverij, sigarenfabriek en koffiebranderij. In 1921 werd de oudste zoon van Willem firmant: Pieter Kaag.
Pieter verkocht als eerste in Nederland koffie in bussen. De zaak is tot het einde toe een familiebedrijf gebleven, waarbij de nadruk op het laatst vooral lag op de koffie en de thee.
Advertentie Vennootschap

Nieuw vennootschap.
Algemeen Handelsblad, 22-04-1883.

Reclame Kaag

De Huishouding, 16-01-1932.

Reclame Kaag

De Zuid-Afrikaansche Post, 23-12-1909.