Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Veermanskade 2 Hoorn, anno 1900

Veermanskade 1 t/m 7 te Hoorn, anno 1900. Nr. 2 is een koopmanswoning.

Veermanskade 2 Hoorn, anno 1900

Veermanskade 2 en 3 te Hoorn, anno 1929.
Pand nr. 2 is een pakhuis met trapgevel
in neorenaissancestijl.

Gevelsteen Walvisjager, Veermanskade 2

Gevelsteen Vermanskade 2, Hoorn.
De voorstelling verwijst naar de walvisvaart.

Veermanskade 2 Hoorn, anno 1900

Veermanskade 2 t/m 5 te Hoorn,
anno 1975.

Meerdere compagnies
In de 17e eeuw kende Hoorn door de succesrijke overzeese handel een periode van economische bloei. In de stad waren zogenaamde kamers gevestigd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1798), de West-Indische Compagnie (1621-1792) en de minder bekende Noordse Compagnie (1614-1642). Deze laatste was opgericht voor de walvisvangst en werd ook wel Compagnie van Spitsbergen genoemd.

Pakhuizen en koopmanswoningen
Honderden schepen deden Hoorn aan en vervoerden vooral specerijen, graan en hout. Dichtbij de haven van Hoorn werden pakhuizen en koopmanswoningen gebouwd. Het pand Veermanskade 2 dateert uit de 17e eeuw en was van oorsprong een koopmanswoning. De opslagruimte bevond zich op de begane grond aan de voorzijde van het pand en was voorzien van hoge ramen. De woonruimte was achter de opslagruimte en op de verdieping er boven.

Einde bloeiperiode
Begin 1800 kwam er een eind aan de Hoornse welvaart. De handel verplaatste zich naar Amsterdam, de haven verzandde en vele panden werden slecht onderhouden of afgebroken.

Nieuwe koers
In de 19e eeuw begon het West-Friese platteland met het leveren van agrarische producten en kaas, die via Hoorn verhandeld werden. Hoorn bloeide economisch langzaam maar zeker weer op en kreeg de grootste kaasmarkt van Noord-Holland van die tijd. Met het oog op deze kaashandel werden verschillende panden verbouwd tot kaaspakhuizen, zo ook de koopmanswoning Veermanskade 2.

Renovatie en verbouwing Veermanskade 2
Het pand was begin 1900 het eigendom van wethouder H. Schottee de Vries. Schottee vroeg in 1904 een vergunning aan om de gevel te vernieuwen en het pand te verbouwen tot pakhuis. De werkzaamheden zijn in 1905 uitgevoerd, waarna het pand zoals genoemd de functie van kaaspakhuis kreeg.

In de archieven is beschreven wie in 1905 betrokken waren bij de verbouwingswerkzaamheden:
- Gebr. C. en J. v.d. Berg, timmerlieden.
- M. Storm, schilder: schilderwerk, vervaardigen glas in lood.
- H. Harlaar, smit: vervaardigen ankers.
- V. Polman, steenhouwer.
- J. v. Petten, metselaar.
- G.H. Lückens, houtsnijder.

Gevel en gevelstenen Veermanskade 2
De nieuwe gevel is door J.C. Kerkmeijer ontworpen in neorenaissancestijl. Kenmerkende stijlelementen zijn de trapgevel, de sierankers, de ontlastingsbogen met siermetselwerk, de klassieke versieringen in de vorm van het houtsnijwerk en de gevelstenen.
Het pand had zeven gevelstenen: het wapen van Hoorn, het wapen van West-Friesland, de zon, de maan, een jager en twee leeuwenkoppen. Deze ornamenten waren afkomstig van andere gebouwen.

De leeuwenkop is een renaissancemotief dat in de 16e eeuw uit Italië naar Nederland kwam en in de 19e eeuw in West-Friesland veel werd gebruikt als versiering van de gevel. De zon en de maan verwijzen naar het scheppingsverhaal, de jager heeft betrekking op de walvisvaart.

Veranderingen in de loop der tijd
De raamluiken zijn op de foto van 1929 niet meer aanwezig. Na de tweede wereldoorlog is het pand enkele keren verbouwd, waarbij het aanzicht ingrijpend is gewijzigd door het samentrekken van de gevel van de begane grond en de eerste etage. Het houtsnijwerk is verdwenen evenals de twee leeuwenkoppen.