Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Tableau Vivant - Vertrek Prins Willem V

Tableau 1: vertrek van Prins Willem V.

Tableau Vivant - Engelse troepen voor Noorderpoort

Tableau 2: Engelse troepen aan de Noorderpoort.

Tableau Vivant - Uitroeping Vrije staat

Tableau 6: uitroeping van de vrije staat.

In mei 1913 vonden in West-Friesland de onafhankelijkheidsfeesten plaats, zo ook in Hoorn. Als onderdeel van deze feesten werden op het Doelenplein zogenaamde tableaux vivants getoond: groepen personen die een historische gebeurtenis uitbeelden.

Zes tableaus
G.H. Lückens ontwierp en organiseerde hiervoor zes verschillende tableaus, in samenwerking met de heren A. Staalman en Jac. Snel (respectievelijk oud-voorzitter en voorzitter van UDI-WVO). De decors zijn geschilderd door Maarten Storm.
De spelers waren leden van de gymnastiekvereniging UDI-WVO en de damesafdeling Allebé. Zij werden voor de voorstelling gekapt door een toneelkapper en droegen kostuums van de firma Serné en Zn. in Amsterdam.

Onderwerpen tableaus
Van de groepen 1, 2 en 6 is nog een foto gevonden.
Het eerste tableau verbeeldt de vlucht van Prins Willem V naar Engeland met een Scheveningse vissersboot, in de vroege morgen van 17 januari 1795. Het decor is gemaakt naar een schilderij van B. Wijnveld Jr.

In het tweede tableau verschijnen de Engelse troepen aan de Noorderpoort te Hoorn (augustus 1799) en eisen in naam van de Prins van Oranje toegang tot de stad. Het decor toont de oude Noorderpoort, van buiten de stad gezien, naar een tekening van C. Pronk uit 1727.

Het slottableau geeft de uitroeping van de vrije staat der Nederlanden weer, rond 1828, ten huize van Gijsbert Karel van Hoogendorp. Het decor is gemaakt naar een schilderij van Jan Willem Pieneman in het Rijksmuseum te Amsterdam.