Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Pupillenschool Nieuwersluis

Pupillenschool Nieuwersluis.

Buitenzorg, West-Java

Buitenzorg, West-Java.

Herman Heinrich Stieltjes, geboren 12 maart 1877 te Hoorn, zoon van Jan Stieltjes en Wilhelmine Maria Louise Hamann. Herman ging op 16-04-1890 naar de Pupillenschool in Nieuwersluis om opgeleid te worden tot militair. Het is niet bekend waar hij zijn vervolgopleiding heeft gedaan, maar zeker is dat hij een officiersopleiding volgde in de richting Infanterie Oost-Indië. Na zijn opleiding nam hij dienst bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL).

In 1901 werd Herman Stieltjes 2e luitenant. Hij trouwde op 19 juni 1902 te Holzminden (Duitsland) met Clara Adèle Auguste Kühlmann, geboren 1 maart 1875 in Holzminden. Omdat Herman als 2e luitenant een officiersrang had, mocht zijn vrouw Clara mee naar Nederlandsch-Indië. Het echtpaar vertrok na hun huwelijk naar Palembang, waar Herman was gestationeerd. Daar werd op 14 maart 1904 hun eerste kind geboren: Herman Richard.

In 1905 werd Herman Heinrich bevorderd tot 1e luitenant. Hij werd overgeplaatst naar de garnizoenscompagnie in Buitenzorg, het huidige Bogor op West-Java. Daar is op 27 september 1906 Wilhelm Gerard geboren. In 1912 kreeg Herman verlof en keerde het gezin tijdelijk terug naar Nederland. Hun derde en laatste kind, Jan Frederik Stieltjes, is geboren op 28 december 1913 in Batavia. In 1914 werd Herman bevorderd tot kapitein bij de infanterie.

Op 8 december 1920 kwam het gezin met het stoomschip Oranje (N.V. Stoomvaart Mij. Nederland) aan in Amsterdam voor een extra lange verlofperiode van anderhalf jaar. Zij betrokken een gemeubileerde woning in de Sneeuwbalstraat in Den Haag. Na een laatste periode in Nederlands-Indië ging Herman met pensioen en vestigde het gezin zich definitief in Den Haag.

Clara Kühlmann overleed op 15 november 1956, Herman Heinrich Stieltjes op 15 juni 1963, beiden in Den Haag.

Boekje van Stoomvaart Maatschappij Nederland, 1911
Passagierslijst SS Oranje

Boven: bericht in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-12-1920.

Links: boekje van de SMN in 1911.

Rechts: overlijdensadvertentie van Herman Heinrich Stieltjes

Overlijdensadvertentie Herman Heinrich Stieltjes