Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Raadhuis in Graft, 1950

Raadhuis in Graft anno 1950.
De boerderij van Schuurman staat tegenover het Raadhuis.

Woning P. Schuurman, Graft

De voormalige woning van Schuurman. Raadhuisstraat 41, Graft (anno 2003).

Woning P. Schuurman, Graft

De tekstplaquette ter ere van Schuurman hangt rechts van de voordeur.

Pieter Schuurman werd op 22-3-1871 te Bovenkarspel geboren. Hij volgde de driejarige cursus aan de HBS te Enkhuizen en kreeg vervolgens een praktische opleiding in het veehouderijbedrijf van zijn vader.

Interesse in geschiedenis West-Friesland
Na zijn huwelijk vestigde hij zich te Graft en daar verdiepte hij zich al snel in de geschiedenis van West-Friesland. Talrijke publicaties waren daarvan het resultaat, aanvankelijk vooral in kranten, zoals de Enkhuizer Courant.

Bijdragen jaarbundel Historisch Genootschap
Meer blijvend van aard waren vooral zijn bijdragen in de jaarbundel West-Friesland's Oud en Nieuw van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Daarin publiceerde hij vanaf het begin vrijwel jaarlijks. In totaal verschenen er gedurende zijn leven twaalf artikelen van zijn hand, terwijl een laatste bijdrage - over het Schermereiland - in 1940 postuum het licht zag.

Maatschappelijk actief
Ook in het maatschappelijk leven was hij actief. Hij had zitting in talrijke besturen, zoals de gemeenteraad, de kerkvoogdij, het weeshuis en de zeevarende beurs. Hij was een van de oprichters en een van de bestuursleden van het eerste uur van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland.

Herinneringsplaquette
Na zijn overlijden op 18-5-1939 is namens het Genootschap een herinneringsplaquette aangebracht aan zijn woning te Graft. Deze plaquette hangt er anno 2004 nog steeds.