Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Op 27 augustus 1924 was de eerste algemene vergadering van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland in café De Roskam aan de Noorderveemarkt te Hoorn. Als geboortedag werd echter 6 augustus 1924 in de boeken opgenomen. De jaarlijkse contributie werd op dat moment vastgesteld op fl. 2,50 per jaar voor gewone leden.

Logo Historisch Genootschap

Het logo van het Historisch Genootschap bij de oprichting in 1924.

Sluitzegel Historisch Genootschap

Begunstigers ten tijde van de oprichting

Commissie tot Bevordering van het Landelijk Schoon in West-Friesland in 1924

Voorkant jaarboek Historisch Genootschap

Citaat uit het eerste jaarboek

Het doel van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland is het in ere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft.
Het tracht dit doel te bereiken:

Timmermansgildehuis, Hoorn

Ingang naar het Timmermansgildehuis, 
onderkomen van het Westfries Genootschap.
(foto d.d. 04-03-2002)

Genootschap anno 2003
Het Historisch Genootschap Oud West-Friesland heet anno 2003 het Westfries Genootschap en is gevestigd in het Timmermansgildehuis in Hoorn.

Het is nog steeds een bloeiende vereniging, die zich op alle fronten bezighoudt en actief inzet voor het beheer en de ontwikkeling van de Westfriese cultuur, zoals het landschap, de historische klederdrachten en het specifieke dialect. Bezoek voor meer informatie de website van het Westfries Genootschap.

In het kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn verscheen een artikel ter ere van het 75-jarig bestaan van het Westfries Genootschap (pdf-file, 164 kb)