Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Jan Palenstijn werd geboren op 3 april 1896 te Schellinkhout.
Na zijn schoolopleiding werd hij net als zijn vader veehouder. Jan Palenstijn trouwde met Jannetje Smit (*17 mei 1900 te Wijdenes, † 13 februari 1988 te Hoorn) en zij kregen drie kinderen: Gerrit Jan, Aris en Truus Palenstijn.

Benoemd tot burgemeester
Vanaf 14 mei 1928 was Palenstijn actief als ambtenaar van de burgerlijke stand van Schellinkhout. Hij werd bij Koninklijk Besluit van 25 april 1932 benoemd tot burgemeester van Schellinkhout en trad op 1 mei van dat jaar in functie. Ten behoeve van zijn nieuwe functie kreeg Jan Palenstijn wetsonderricht van de heer W.R. Drost, burgemeester van Kwadijk, Middelie en Warder.

J. Palenstijn

Jan Palenstijn.

Gezin Jan Palenstijn

Het gezin Jan Palenstijn.

Visitekaartje J. Palenstijn

Het visitekaartje van burgemeester Palenstijn.

Inhuldiging
De inhuldiging vond plaats op 6 mei 1932. De burgemeester en zijn gezin werden ingehaald door de zangvereniging 'Polyhymnia'. Hoogwaardigheidsbekleders begeleidden de stoet tot het eind van het dorp en vandaar weer terug naar het raadhuis. Na de inhuldiging volgde de raadsvergadering en de officiële installatie door loco-burgemeester Best. Vervolgens werd de heer Palenstijn ook benoemd tot secretaris.

Invoer rubriekenstelsel archief
Palenstijn voerde als secretaris van Schellinkhout in 1933 een rubriekenstelsel in. De namen van de rubrieken waren dezelfde als die van de posten van de begroting. De stukken werden in een kast op drie planken gelegd, per rubriek een stapeltje.

Dit systeem hield stand tot 1952. Met ingang van dat jaar werd de code V.N.G. (Vereniging Nederlandse Gemeenten) ingevoerd en werd het archief van 1945-1951 herordend volgens deze code.

Huldiging burgemeester Palenstijn

De genodigden op de trap van het raadhuis.

Huldiging burgemeester Palenstijn

Burgemeester Palenstijn
en zijn gezin werden ingehaald
met een welkomstlied.

Overlijdenskaart J. Palenstijn

Kort ziekbed
Op 14 augustus 1941 werd Jan Palenstijn ziek. Hij had tbc en werd opgenomen in het Stadsziekenhuis te Hoorn. Als gevolg van een complicatie overleed hij aldaar op 4 september 1941. Hij werd slechts 45 jaar.

Het dorp was in diepe rouw, de vlaggen hingen overal halfstok en de uitvaartdienst werd druk bezocht. Palenstijn werd begraven op de begraafplaats bij de kerk.

Monument
Een comité, bestaande uit elf personen, streefde naar de totstandkoming van een monument voor de overleden burgemeester. Beeldend kunstenaar G.H. Lückens ontwierp het monument en boetseerde een reliëf in klei, naar een beeltenis van Jan Palenstijn.

De Hoornse Metaalwarenfabriek goot van het reliëf een bronzen plaquette. Het monument kwam naast het raadhuis van Schellinkhout. Op woensdag 1 april 1942 om 14.30 uur vond de onthulling plaats.

Uitnodiging onthulling Palenstijn-monument

De brief die alle inwoners van Schellinkhout in maart 1942 ontvingen.

Onthulling Palenstijn-monument

Truus Palenstijn, de dochter van burgemeester Palenstijn, onthult het monument.

Onthulling Palenstijn-monument

Dominee Van Duyl, voormalig predikant in Schellinkhout, hield een toespraak.

Onthulling Palenstijn-monument

Genodigden bij de onthulling van het Palenstijn-monument.
Rechts van het monument, op de eerste rij, G.H. Lückens en zijn tweede vrouw.

Onverteerbare beslissing
Na amper 15 jaar werd het gedenkteken al weer gesloopt, een onverteerbare beslissing voor onder andere de nabestaanden van burgemeester Palenstijn. De sloop zou nodig zijn voor het plaatsen van steigers bij de restauratie van de kerk in de jaren 1956-1960. Een ander argument zou zijn, dat de overheid een gedenkteken niet passend vond bij monumentale panden zoals de kerk en het raadhuis.

Voormalig raadhuis Schellinkhout

De hervormde kerk en het voormalig raadhuis van Schellinkhout, anno 1992.

Plaquette bewaard
De plaquette van burgemeester Palenstijn is wel bewaard gebleven en hangt anno 2003 in de vestibule van het oude raadhuis van Schellinkhout.

Bron: De geschiedenis van het Westfriese dorp Schellinkhout, Gerben Kazimier.