Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Portret van Gerard Mari(n)us Sturm, rijksbouwkundig opzichter en architect. Het portret is op 18 februari 1942 getekend door de toen al zieke Lückens. In een brief van Lückens is te lezen dat Sturm bij hem thuis op koffievisite kwam om zich te laten portretteren, als herinnering. Er is alleen een foto van de tekening bewaard gebleven.

Sturm woonde van 1910 tot 1913 in Hoorn vanwege de restauratie van het kantongerecht, dat gehuisvest was aan de voorzijde van het pand aan de Roode Steen. In 1930 kwam hij opnieuw naar Hoorn, ook nu voor restauratie van het monumentale gebouw aan de Roode Steen dat vanaf 1932 volledig in gebruik werd genomen door het Westfries Museum.

Gerard Sturm en Gerard Lückens hadden beroepsmatig contact in verband met werkzaamheden aan het Westfries museum. Zo plaatste Lückens in 1930 op verzoek van Sturm een kozijn met deur in de zijgevel van het museum. Daarnaast ontmoetten zij elkaar ook bij gemeenschapsactiviteiten, bijvoorbeeld als lid van het uitvoerend comité voor het voorbereiden van het jaarlijkse gymnastiekfeest van het gewest Noord-Holland.
 

Met dank aan Marco Nieuwhoff, kleinzoon van G.M. Sturm, en zijn vrouw Amarens.

Houtskooltekening G.M. Sturm

Houtskooltekening