Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

G.H. Lückens maakte dit reliëf ter gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter Lien Lückens en Ko van Tekelenburg. De bronzen plaquette werd op het huwelijk (14 november 1929) aangeboden, daags voor hun vertrek naar Nederlands-Indië.

Het kunstwerk is zoekgeraakt tijdens de Japanse bezetting 1942-1945. Inmiddels is bekend dat de bronzen plaquette in bezit is van een familie in Indonesië. Wij ontvingen per e-mail bijgaande foto, waarvoor dank.

Echtpaar Van Tekelenburg

Bronzen reliëf.

Van het gipsen reliëf is alleen nog een foto over.

Opmerking: Lückens maakte ook een reliëf van de beide zoons van Ko en Lien van Tekelenburg.

Echtpaar Van Tekelenbu</a>rg.

Gipsen reliëf.