Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Johannes Bernardus Post, directeur van het vervoersbedrijf Eerste Westfriesche Auto-Omnibus Onderneming (EWAOO), later Westfriesche Auto Car Onderneming (WACO).

Deze plaquette werd door het personeel aangeboden ter ere van zijn vijftienjarig jubileum op 2 april 1937. De WACO is in 1945 overgenomen door de Nederlandsche Auto Car Onderneming (NACO). De plaquette van J.B. Post kreeg daarbij een plaats in de hal van het voormalige hoofdkantoor van de NACO in Alkmaar. In 1972 is de NACO overgegaan in de NZH. Het oude hoofdkantoor is in 1980 gesloopt. De plaquette is anno 2020 in bezit van de dochter van J.B. Post.

Plaquette J.B. Post, 1937

Bronzen plaquette.

Van hetzelfde reliëf is ook een tweede bronzen plaquette gemaakt, waarschijnlijk voor de heer en mevrouw Post. Deze plaquette werd in 2010 te koop aangeboden op een markt in Waddinxveen. Dhr. Hans Gerretzen kocht de plaquette maar stelde in 2012 de nazaten van de kunstenaar G.H. Lückens in de gelegenheid het kunstwerk over te nemen. De plaquette is nu in familiebezit.

Plaquette J.B. Post, 1937

Bronzen plaquette.