Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Bronzen plaquette H.G. Lücke(ns)

Bronzen plaquette in houten lijst.   

Klei-reliëf H.G. Lücke(ns)

reliëf in klei.   

Hermann Gerhard Lücke(ns), vader van G.H. Lückens. De bronzen plaquette is gedateerd 10 november 1902 en bevindt zich in het depot van het Westfries Museum.

Als basis voor deze plaquette is het portret gemodelleerd in klei (foto rechts). Het is niet bekend waar dit kleimodel is gebleven.