Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Tekstplaquette G. Lückens

Bronzen plaquette.

Geboorteplaatje van Gerardina Lückens, dochter van G.H. Lückens.
Links de geluksster, rechts het levensscheepje met in het zeil HN.2: HN is de afkorting van Hoorn, 2 voor het tweede kind. 

Deze gedenkplaat, gemaakt in 1942, is in familiebezit.