Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Plaquette H.C. van der Lee

Bronzen plaquette
op marmeren plaat.

Plaquette H.C. van der Lee

Bronzen plaquette
op monument.

Dr. H.C. van der Lee was gemeentearts en van 1901 tot 1935 geneesheer-directeur van de Snouck van Loosen-ziekeninrichting in Enkhuizen.

In 1935 maakt G.H. Lückens op verzoek een reliëf, waarvan een bronzen plaquette werd gegoten. De plaquette is bevestigd op een marmeren plaat en hangt in de hal van het voormalige Snouck van Loosen-ziekenhuis (thans polikliniek) aan de Vijzelstraat te Enkhuizen.

Van der Lee werd daarnaast geëerd met een monument in het Julianaplantsoen in Enkhuizen. Het monument werd eveneens voorzien van een bronzen plaquette, gegoten in 1936.

Plaquette H.C. van der Lee

Plaquette in lijst.

In 1903 liet Van der Lee een nieuwe woning bouwen aan de Breedstraat te Enkhuizen. Van 1903 tot 2003 hebben er altijd doktoren in dat pand gewoond. De dochter van Van der Lee schonk nevenstaande mini-reliëf met de beeltenis van Dr. H.C. van der Lee aan de laatste arts-bewoner van het pand. Het werkje is later geschonken aan de dochter van G.H. Lückens en is sindsdien in familiebezit.

Gezien de afmetingen (14 x 9 cm) kan het reliëf niet gemaakt zijn met een gipsmal van het oorspronkelijke werk. Het is daardoor niet waarschijnlijk dat de mini-plaquette gemaakt is door G.H. Lückens.