Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

J.C. Kerkmeijer was als leraar tekenen verbonden aan de HBS in Hoorn, de Burgeravondschool en de Stadstekenschool. G.H. Lückens kreeg in zijn HBS-tijd les van Kerkmeijer, die hem stimuleerde zich toe te leggen op tekenen.

Kerkmeijer werd archivaris van het Westfries Museum en was een van de oprichters en eerste voorzitter van de Vereniging Oud Hoorn.

Gedenkplaat met plaquette
Deze gedenkplaat met plaquette is gemaakt ter ere van zijn veertigjarig inwonerschap van Hoorn, 1 oktober 1937. Lückens ontwierp de gedenkplaat en maakte het reliëf. De eerste schets voor het ontwerp is in familiebezit. De gedenkplaat hangt in de hal van het Westfries Museum.

Gipsen reliëf en contramal
In het archief van het Westfries Museum bevinden zich eveneens onderstaande gipsen reliëf en contramal. Het gipsen reliëf is, gezien de preparatielaag, waarschijnlijk gebruikt om de contramal te maken. In het gipsen negatief is de rand gemaakt, zoals deze bij de uiteindelijke bronzen plaquette is te zien.

Gedenkplaat met plaquette, J.C. Kerkmeijer

Gedenkplaat met bronzen plaquette.
Afmetingen: 172 x 127 x 3,5 cm.

Gipsreliëf J.C. Kerkmeijer

Gipsen reliëf.

Gipsmal J.C. Kerkmeijer

Gipsen mal.