Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Plaquette S. Jonkman

Bronzen plaquette in houten lijst.

Sophia Jonkman, eerste echtgenote van de kunstenaar G.H. Lückens.

De plaquette is gedateerd december 1903 en bevindt zich in het depot van het Westfries Museum.