Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Tekstplaquette J. de Jong

Bronzen tekstplaquette.

Jacob de Jong (1869-1932) was waterschapssecretaris te Hoogkarspel en medeoprichter en bestuurslid van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland. Na zijn plotselinge overlijden gaf het genootschap de kunstenaar G.H. Lückens de opdracht tot het vervaardigen van een herinneringsplaquette. 

Deze plaquette is aangebracht aan het verenigingsgebouw 'Ons Huis' van de Nederlands Hervormde Kerk te Hoogkarspel. Het verenigingsgebouw werd later gesloopt en de plaquette van De Jong verhuisde naar 'het Reigersnest'. Dit gebouw maakte op zijn beurt plaats voor de bouw van het huidige gemeentehuis van Drechterland op het Raadhuisplein te Hoogkarspel. 

Het Westfries Genootschap heeft bij brief d.d. 17 oktober 2002 de gemeente Drechterland gevraagd om schenking van de plaquette van Jacob de Jong. De vereniging heeft als voornemen deze permanent tentoon te stellen in het Timmermansgildehuis, het onderkomen van het genootschap in Hoorn. De raad van de gemeente Drechterland besloot in haar vergadering van donderdag 13 maart 2003 unaniem tot schenking over te gaan, omdat door de tentoonstelling in het Timmermansgildehuis de plaquette meer tot zijn recht komt.

Donderdag 3 april 2003 is de plaquette op het gemeentehuis van Hoogkarspel overhandigd aan Dhr. K. Bant, voorzitter van het Historisch Genootschap, in bijzijn van de dochter van de kunstenaar G.H. Lückens.