Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Veelal werden plaquettes besteld na het overlijden van bekende personen. In dat geval beschikte G.H. Lückens slechts over een foto van de overledene als model voor het ontwerp. Zo ook voor deze plaquette van Dr. J.M. van Dam (1880-1937), chirurg te Alkmaar. De plaquette is aangebracht op het Van Dam-monument aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar.

Plaquette J.M. van Dam

Bronzen plaquette.

Van Dam-Monument

Het Van Dam-monument aan de Prinses Julianalaan in Alkmaar.

Ontwerp en onthulling monument in 1938
Het monument, een zandstenen triptiek met een bronzen plaquette van de chirurg, werd ontworpen door de Heilooer architect Laurens Groen. Beeldhouwer Alexander vervaardigde de plaquette. Het monument werd op 12 november 1938 onthuld door burgemeester F. van Kinschot.

Nieuwe plaquette vanwege onvoldoende gelijkenis
Veel stadgenoten waren van mening dat de afbeelding onvoldoende gelijkenis toond. Daarop besloot de gemeente kunstenaar Gerard Lückens te vragen een ander reliëf te modelleren. De oorspronkelijke plaquette is begin januari 1939 vervangen door de plaquette van de hand van Lückens.

Stormschade
Tijdens een hevige storm op 21 november 1972 raakte het monument zwaar beschadigd door een omgewaaide boom. In 1975 werd het opnieuw geplaatst, een tiental meters westelijk van de plek waar het zich eerder bevond.