Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Roode Steen, Westfries Museum

Westfries Museum.

In 1919 werd Lückens tot lid van de Commissie voor het Westfries Museum te Hoorn gekozen. Vanaf 1922 was hij tweede secretaris en functioneerde in die hoedanigheid tot zijn overlijden. Op zondagmiddag was hij vaak als suppoost te vinden in het Westfries Museum. Lückens was een enthousiast verzamelaar van historische voorwerpen en schonk talrijke zaken aan dit museum.

In 1944 organiseerde het Westfries Museum een tentoonstelling van een aantal werken van de hand van Lückens. In 2003 vond een uitgebreide inventarisatie plaats van de in het museum aanwezige stukken van G.H. Lückens. De dochter van de kunstenaar is op dat moment in de gelegenheid gesteld de verzamelde werken te komen zien.

G.H. Lückens, suppoost

Suppoost Lückens in Westfries Museum.

G.H. Lückens, suppoost
G.H. Lückens, suppoost