Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Lückens hechtte veel waarde aan het behoud van de cultuur en historie in het algemeen, en van Westfriesland in het bijzonder. Bij de oprichting van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland (tegenwoordig het Westfries Genootschap) op 6 augustus 1924 meldde hij zich aan als lid. Het is niet bekend wanneer hij zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

Het doel van het Historisch Genootschap Oud West-Friesland was "het in ere houden en het beoefenen van alles wat op de geschiedenis van West-Friesland betrekking heeft".

Ledenlijst Historisch Genootschap 1926

De ledenlijst zoals deze is gepubliceerd in het jaarboek van 1926.

Westfriezendag 1929

Een foto van de eerste ledendag in 1929.
Vermoedelijk staat G.H. Lückens uiterst rechts in de tweede rij.