Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Kleimodel en contramal
Gerard Lückens boetseerde zijn originelen in klei, naar een levend model of een foto. Van het definitieve kleimodel werd een gipsen afgietsel gemaakt: een negatief of (contra)mal. Om aanhechting van het gips te voorkomen werd het kleimodel geprepareerd.

Een contramal bestond uit een of meer zogenaamde gipskappen met aan één kant een ingietopening. Voor de meeste plaquettes kon Lückens met één gipskap volstaan. Voor de borstbeelden waren meerdere kappen nodig.
Na het drogen van het gips werden de kappen los gehaald en werd het model verwijderd. De gipsmal werd gebruikt voor het maken van de uiteindelijk afgietsels.

Kleimodel - C.D.J.H. Hamann

Geboetseerd kleimodel
(C.D.J.H.Hamann).

Contramal - J.C. Kerkmeijer

Een contramal
(J.C. Kerkemeijer).

Gipsen of bronzen afgietsel
Voor het maken van een bronzen afgietsel werkte Lückens bijna altijd samen met de Hoornse Metaalwarenfabriek Scholten. Brons was ook in die tijd een duur materiaal. Alleen een vermogende opdrachtgever kon zich permitteren een bronzen afgietsel te laten vervaardigen. Slechts in enkele gevallen zijn van een model meer dan één bronzen afgietsel gemaakt.

Vaak maakte Lückens naast een bronzen afgietsel ook een of meerdere gipsen afgietsels, voor de persoon die model had gestaan of diens familieleden. De gipsen afgietsels werden door Lückens zelf gemaakt.

Na vervaardiging van eerder genoemde contramal, werd de mal schoongemaakt en geprepareerd om aanhechting te voorkomen. Het gips werd in de contramal gegoten. Zodra het gips droog was werd de contramal verwijderd. Het gipsreliëf werd indien nodig bijgewerkt en gepolijst.
De gipsen exemplaren zijn uiteraard veel kwetsbaarder; desondanks is een aantal gipsreliëfs bewaard gebleven.

Bronzen plaquette - F.M. de Leur

Bronzen plaquette
(F.M. de Leur)

Gipsreliëf - F.M. de Leur

Gipsreliëf
(F.M. de Leur)