Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

U.d.I. / W.v.O.

Groepsfoto gymnastiekvereniging UDI-WVO
Lückens staat op de tweede rij, geheel rechts, met donkere trui (zie ook inzet foto). De meest linkse vrouw van de staande dames, midden in de groep, is Sophia Jonkman. Op de achterste rij uiterst rechts staat de heer A. Staalman, directeur van de sportvereniging, van wie Lückens later een bronzen plaquette maakte.
Bron: "Kent u ze nog... de Hoornsen", Joh. M. Ridderhoff,
Europese Bibliotheek, 1974

Rond de eeuwwisseling van 1900 werd sport bedrijven erg populair. Al als jongeman was Lückens lid van de Hoornse gymnastiekvereniging 'Uitspanning door Inspanning, Willem van Oranje' (UDI-WVO); hij werd een zeer geoefend schermer. Zijn toekomstige vrouw Sophia Jonkman was lid van de damesafdeling Allebé van deze vereniging.

Op latere leeftijd was Lückens actief als begeleider, jurylid en tijdwaarnemer bij gymnastiekuitvoeringen. Daarnaast was hij bestuurslid van het Koninklijk Nederlandsch Gymnastiek Verbond. Op 3 april 1934 ontving hij als blijk van waardering voor zijn verdiensten, de erespeld van het KNGV. De Nieuwe Hoornsche Courant maakte melding van deze huldiging.
Lückens was ook jarenlang een goed bestuurder van de vereniging IJsvermaak in Hoorn.

Estafetteploeg Allebé

Lückens (staande rechts) als begeleider
van de damesestafetteploeg van Allebé.

Jurylid G.H. Lückens

Lückens actief als jurylid.

Persbericht huldiging G.H. Lückens

Persbericht in de Nieuwe Hoornsche Courant,
datum 3-4-1934

Erespeld G.H. Lückens

Lückens' erespeld als bestuurslid van het KNGV.