Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Bijdrage jaarboek
In oktober 2002 deed Volkert Nobel van het Westfries Genootschap aan Gerben Kazimier het verzoek een artikel te schrijven als bijdrage voor het jaarboek 2004 van het Westfries Genootschap. In het artikel, waarvoor 8 bladzijden werden gereserveerd, zou het werk van de Hoornse kunstenaar Gerard Lückens centraal staan.

Presentatie jaarboek
Zaterdag 3 juli 2004 vond de presentatie van dit 71e jaarboek plaats, in het 't Kerkhuys (de voormalige Hervormde Kerk) van Spanbroek. Onder de genodigden bevonden zich uiteraard de auteur Gerben Kazimier, Frans Zack van de Vereniging Oud Hoorn, alsook familie van de kunstenaar.
Het eerste exemplaar van het handboek werd uitgereikt aan de heer A. Appel, voorzitter van de Stichting Landbouwtentoonstelling Opmeer. Na een muzikaal intermezzo hield Gerben Kazimier een lezing over het werk van Lückens.

Veel aandacht
Het artikel "West-Friezen in reliëf, het leven en werk van kunstenaar Gerard Lückens" is rijk geïllustreerd met foto's en behelst geen 8 maar 22 bladzijden! Het Noordhollands Dagblad schonk eveneens ruim aandacht aan genoemde publicatie in- alsook aan de presentatie van het handboek:

Overhandiging jaarboek

Overhandiging van het eerste exemplaar
van het Jaarboek 2004.
Links Dhr. A. Appel, rechts Dhr. K. Bant.

G. Mellegers-Lückens, A. Lückens-Jansen en K. Bant

Links Mw. G. Mellegers-Lückens, daarnaast Mw. A. Lückens-Jansen, respectievelijk dochter en schoondochter van G.H. Lückens. Rechts Dhr. K. Bant, 
voorzitter van het Westfries Genootschap.

Lezing G. Kazimier

Gerben Kazimier geeft een lezing 
en toont met een beamer 
werken van Lückens.

Fotografie: Frans Zack

Jaarboek 2004

Jaarboek 2004.

West-Friesland Oud & Nieuw, Jaarboek 2004 
is een uitgave van het Westfries Genootschap en Uitgeverij Peter Sasburg.
U kunt het boek bestellen via de uitgever, ISBN 90-73497-26-4.

Dankbetuiging
Wij willen nogmaals onze dank uitspreken aan alle betrokkenen die dit eerbetoon mogelijk hebben gemaakt.

Aad & Marry Moget
's-Gravenzande
21 juli 2004