Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Gipsen reliëf, jaagschuit

Gipsen reliëf.

Gipsen reliëf van een landschap met een jaagschuit in een trekvaart. Op de voorgrond het jaagpad met de scheepsjager te paard. Onder het geheel staat de tekst 'OUD-HOLLAND'.

Mogelijk heeft G.H. Lückens dit afgietsel (na)gemaakt van bestaand houtsnijwerk. Hij maakte dergelijke werkjes op verzoek in de jaren 1940-1942, om in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Het gipsen reliëf bevindt zich in het depot van het Westfries Museum.