Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Achtergrondinformatie
Veel werken van beeldend kunstenaar Lückens hebben betrekking op personen. Om een beter beeld te scheppen van het leven in die tijd in het algemeen en van G.H. Lückens in het bijzonder, wordt waar mogelijk nu meer achtergrondinformatie gegeven. De achtergrondinformatie is bereikbaar via de pagina van het desbetreffende kunstwerk, met een hyperlink aan de naam van de persoon.

Gepubliceerde gegevens
Treft u uw persoonsgegevens op onze site aan en heeft u bezwaar tegen publicatie daarvan, stuur ons dan een . Uiteraard worden uw gegevens hierna zo spoedig mogelijk van de site verwijderd. 
Hoewel bij het verzamelen van de informatie en het publiceren op de site grote zorgvuldigheid in acht is genomen, is het niet mogelijk de juistheid van de informatie te garanderen. Treft u onjuiste gegevens aan, meld het ons alstublieft.

Vele handen
Deze site kon alleen tot stand komen door de grote bijdrage en zeer gewaardeerde inzet van vele personen. Het is vooral aan Gerben Kazimier te danken dat wij inmiddels veel werken van G.H. Lückens hebben kunnen achterhalen. Door zijn nooit aflatende enthousiasme is het mogelijk de werken ook te voorzien van achtergrondinformatie én bijbehorend beeldmateriaal.
Frans Zack heeft met zijn publicaties in het tijdschrift van de Vereniging Oud Hoorn de 'verdwenen plaquettes' van G.H. Lückens onder de aandacht gebracht. Dankzij de medewerking van het Westfries Museum konden wij begin 2003 de in hun depot aanwezige werken van G.H. Lückens zien en fotograferen.
Eigenaars van een kunstwerk van Lückens bleken bereid een foto van en gegevens over hun kunstwerk te geven, zodat dit op de site kon/kan worden gepubliceerd. Zeer bijzonder was de schenking van het gipsen reliëf van W.F.A. Kaag aan de dochter en de bronzen plaquette van G. Scholten sr. aan de kleindochter van de kunstenaar.
Het Westfries Archief te Hoorn verleent alle medewerking bij het zoeken en beschikbaar stellen van historische gegevens.

Alle betrokkenen willen wij langs deze weg nogmaals bedanken.

Oproep
Bent u in het bezit van een kunstwerk van G.H. Lückens?
een goede (gescande) foto, zodat we die kunnen plaatsen op deze site.

Aad & Marry Moget