Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Jan Wils, architect

Jan Wils.

Jan Wils, zoon van Evert Wils en Jannetje Blankman, werd geboren op 22 februari 1891 te Alkmaar. Zijn vader was aannemer en had een bedrijf in Alkmaar.
Jan Wils studeerde architectuur aan de Technische Hogeschool in Delft. Hij trouwde op 1 april 1914 te Alkmaar met Gepke van der Veen. Uit dit huwelijk werden geboren: Evert Jan (3-3-1916) en Henny (6-5-1917).

Bouwkunstenaar
Jan Wils heeft een merkwaardige plaats in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Begin jaren '20 werd hij internationaal erkend als "een van de meest maatgevende Hollandse bouwkunstenaars". Evengoed heeft hij in naoorlogse studies weinig aandacht gekregen. Een reden voor deze desinteresse kan zijn, dat hij moeilijk in een bepaalde stroming is te plaatsen.

Carriëre
In 1912 trad Jan Wils als volontair in dienst bij de Gemeentewerken in zijn geboorteplaats. Kort daarop werd hij leerling-tekenaar bij architect Johan Mutters te Den Haag. Na twee jaar verhuisde hij naar het kantoor van Berlage (1856-1934), waar hij kennismaakte met het werk van de Amerikaan Frank Lloyd Wright (1869-1959).

In 1916 opende hij zijn eigen bureau en een jaar later werd hij lid van 'De Stijl'. In de jaren '20 had hij een centrale plaats in de Haagse (architectuur) school, waarbinnen op Wright geïnspireerd werk werd gemaakt. Wils zelf ontwierp in 1918 voor het eerst in deze 'organische architectuur'. Hij was tevens criticus en schrijver voor een krant en schreef artikelen voor De Stijl en voor Wendingen (een publicatie van de Amsterdamse School).

Eigen weg
In 1919 ging Wils zijn eigen weg, omdat zijn bouwpraktijken niet pasten in het radicale plan van 'De Stijl'. Door zijn werken heen zijn invloeden van diverse stromingen te zien. Hij bleef tot ver na zijn 65ste actief als ontwerper en overleed in 1972 te Voorburg.

Briefhoofd Jan Wils, 1921

Briefhoofd van het architectenbureau Jan Wils, uit 1921.
Het briefhoofd is een ontwerp van Piet Zwart.

Papaverhof, Den Haag

Papaverhof, Den Haag.

Olympisch Stadion, Amsterdam

Olympisch Stadion, Amsterdam

Overzicht belangrijke projecten van Jan Wils

Project Locatie Jaar
Boerderij Winschoten 1916
Paviljoen Groningen 1919
Café De Dubbele Sleutel Woerden 1918 - 1919
Papaverhof Daal en Berg, Den Haag 1919 - 1922
Hollandsche Deurenfabriek
C. Bruynzeel en Zonen
Zaandam 1920
Olympisch Stadion Stadionplein, Amsterdam 1926 - 1928
Citroëngebouw Stadionplein, Amsterdam 1929 - 1931
Kantoorgebouw Olev
(gesloopt)
Piet Heinplein, Den Haag 1930 - 1931
Centrale Onderlinge Van Alkemadelaan 700, Den Haag 1934 - 1935
City Theater Leidseplein, Amsterdam 1935 - 1936
Citroëngebouw Stadionplein, Amsterdam 1959