Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Westfries museum

Westfries Museum (foto 5-3-2002)

Het Westfries Museum is gehuisvest in een der opmerkelijkste gebouwen van Hoorn. In het bovenste gedeelte van de 17de eeuwse gevel prijkt het wapen van Oranje, terwijl lager het wapen van West-Friesland te zien is. Op de geveltrappen staan de wapens van de zeven steden, elk vastgehouden door een leeuw.

Het gebouw aan het Rode Steen, het oude bestuurs- en handelscentrum van Hoorn, is ontstaan uit de huizen van de proost en de leenman. Het gebouw diende eerst als vergaderplaats voor de Staten van West-Friesland en het Noorderkwartier. Later kwam het in gebruik als gerechtsgebouw en sinds 1880 als museum.

Gedurende de ruim honderd jaar dat het museum bestaat, werd het gebouw verrijkt met schuttersstukken, schoorsteenstukken en interieuronderdelen, die herinneren aan hun vroegere gebruikers. Daarnaast kregen tal van voorwerpen met betrekking tot de cultuur en de geschiedenis van Hoorn en West-Friesland er een plaats.

Het Westfries Museum is een historisch museum met een zeer gevarieerde collectie. In 25 zalen en kamers is een enorme hoeveelheid voorwerpen te zien op het gebied van bijvoorbeeld de geschiedenis van de stad Hoorn, de kunstnijverheid, de schutterij, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de handel en archeologie.