Home  | G.H. L├╝ckens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Timotheus Trompet is geboren op 30-06-1862 te Norg, als zoon van Timotheus Trompet (kleermaker) en Johanna Willems Diks. Hij trouwde met Gerardina Maria Beek (geboren 11-11-1879), op 20-12-1901 te Hoorn.

Studie en loopbaan
Trompet volgde in de avonduren een opleiding tot onderwijzer, terwijl hij werkte aan de normaalschool in Zwolle. Na het vervullen van zijn dienstplicht werd hij benoemd tot onderwijzer aan de lagere school van Zalk en Veecaten. In 1892 behaalde hij zijn hoofdakte.
Van 1891-1896 was Timotheus Trompet tevens organist van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zalk.

In mei 1896 verhuisde Trompet naar Hoorn, om te gaan werken aan de school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat. In 1900 werd hij ook benoemd als leraar Nederlands aan de burgeravondschool en in 1912 als onderwijzer natuurkunde aan de Herhalingsschool.

Benoeming Trompet, Zalk

Het Nieuws van de Dag, 9-7-1883.

Benoeming Trompet, Hoorn

Provinciaalse Overijsselse en Zwolse Krant, 3-3-1896.

Val trap, Trompet

Nieuwe Courant, 14-4-1897.

Koninginnedag 1908

Viering van Koninginnedag in Hoorn, 31-8-1908.
Links staan Timotheus Trompet en notaris Bos, beiden lid van de Oranjevereniging.

Inzet voor verbetering kansen arbeidersklasse
Trompet vond het belangrijk dat ook kinderen en jongeren uit minder bedeelde gezinnen alle kansen kregen om zich optimaal te ontwikkelen. Zo wierf hij sponsoren om te zorgen dat elke leerling kon deelnemen aan de schoolreisjes. Hij was actief in de Hoornse Toynbee-club en reisleider bij de hierdoor georganiseerde meerdaagse uitstapjes. Timotheus Trompet was bestuurslid van de bouwvereniging Arbeidersbelang en van 1936-1941 voorzitter van de Kunstkring West-Friesland.

Boeiend verteller
Trompet kon boeiend vertellen. Hij hield regelmatig lezingen en voordrachten, waarbij hij ook lichtbeelden vertoonde. Zijn eigen reiservaringen gebruikte hij als materiaal voor zijn aardrijkskundelessen.

In 1941 verhuisde het echtpaar Trompet naar Zeist. Timotheus Trompet overleed aldaar op 13-05-1953, zijn vrouw op 29-11-1961. Beiden zijn begraven op de Nieuwe Begraafplaats in Zeist.

Dankbetuiging Toynbee, Trompet

Nieuwe Hoornsche Courant, 30-3-1898.

Voordracht Toynbee, Trompet

Nieuwe Hoornsche Courant, 20-1-1904.

Uitstapje Toynbee, Trompet

Enkhuizer Courant, 16-7-1905.

25-jarig jubileum Trompet

De Nieuwe Courant, 18-5-1921.
Persbericht over het 25-jarig jubileum van meester Trompet aan de Muntstraat-school.

De Nieuwe Courant, 31-8-1921.
Verslag van een ouderavond.