Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

G.C. Tinkelenberg

George Christiaan
Tinkelenberg.

George Christiaan Tinkelenberg werd op 26 augustus 1844 geboren in Hoorn, als zoon van Hendrik Tinkelenberg en Christina Catharina Mulder.
Hij huwde op 27 december 1867 met Sara Louisa Christina Schoeman (geboren te Amsterdam op 21 september 1843, overleden 10 juli 1908). Het echtpaar woonde in Hoorn, eerst in Kerksteeg 13, later op Kleine Noord 63.

Tinkelenberg was onderwijzer aan de tweede Hogere Burgerschool voor jongens en meisjes in Hoorn. In 1913 vierde hij daar zijn 50-jarig ambtsjubileum.

Van 22 april 1887 tot in ieder geval 27 mei 1910 was hij secretaris-penningmeester van de Brandraad. Uit notulen d.d. 12 juni 1936 blijkt dat voor het nieuwe kantoor van de Hoornse brandweer een gipsen reliëf van de oud-secretaris is gemaakt. Mogelijk betreft dit een tweede afgietsel van het oorsponkelijk reliëf dat gemaakt is voor zijn ambtsjubileum als onderwijzer.

Tinkelenberg werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij overleed op 2 december 1915 te Hoorn.