Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Gerard Marius Sturm.

Overplaatsing G.M. Sturm

Bericht in de Nieuwe Hoornsche Courant,
d.d. 11-01-1913.

Advertentie

Advertentie in de Nieuwe Courant, d.d. 15-01-1913.

Eervol ontslag Sturm

Bericht in de Residentiebode en de Staatscourant,
d.d. 29-1-1942.

Blijk van erkenning Westfries Museum

Bij zijn pensionering ontving Sturm een boek van en over het Westfries Museum, als blijk van waardering voor zijn inzet voor het museum.

Uitrollen Nachtwacht

1945 - Sturm (staand, links) ziet toe op het uitrollen van de Nachtwacht. Foto: Kunstvensters.

Burgemeester bedankt G.M. Sturm

De burgemeester bedankt Sturm (rechts)
voor zijn voortreffelijk leiding geven aan de
restauratie van de toren van 's Heer
Abtskerke. Foto bij een artikel in de
Provinciaalse Zeeuwse krant, 25 juni 1956.

Gerard Sturm, geboren op 25 februari 1877 in Middelburg, zoon van Franciscus Jacobus Sturm (koetsier) en Caroline Maria Neugebauer. Hij huwde op 15 september 1905 in Koudekerke met Elizabeth Jacoba Jansen, geboren 25 januari 1875. Elizabeth Sturm overleed op 17 november 1933; Sturm is later hertrouwd met Margaretha van Leeuwen. Na een zeer werkzaam leven overleed Gerard Sturm op 1 maart 1957 te Middelburg.

Opleiding
Gerard Sturm doorliep de ambachtschool in zijn geboorteplaats, om zich daarna met een speciale opleiding te richten op de zogenaamde bouwvakken. Hij was vooral geïnteresseerd in restauratie van gebouwen, geheel in lijn met de in Nederland opkomende belangstelling voor het behoud van monumenten uit vroeger tijden.

Van tekenaar naar bouwkundig opzichter
Na het voltooien van zijn opleiding kreeg Sturm een baan als tekenaar bij de reconstructie van de grotendeels verdwenen Kloostergang in Middelburg. Vervolgens werkte hij als bouwkundig opzichter bij verschillende werken in het land, zoals de bouw van een nieuw academisch ziekenhuis in Utrecht en de aanleg van verschillende tramwegen.
Van 1908 tot 1911 hield hij toezicht op de restauratie van het voormalig gerechtsgebouw aan de Roode Steen in Hoorn, het huidige gebouw van het Westfries Museum. In die periode woonde Sturm in een huurhuis aan de Drieboomlaan in Hoorn. In januari 1913 verhuisde hij naar Maastricht in verband met restauratiewerken aan een kerk aldaar.

Bouwkundig ambtenaar bij Rijksgebouwendienst
Gerard Sturm kwam op 1 april 1915 in dienst als bouwkundig ambtenaar 1e klasse bij het bureau van G.J. Vrijman in Den Haag, voorloper van de Rijksgebouwendienst. Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd op 1 maart 1942 kreeg hij eervol ontslag.

Adjunct-inspecteur bij Rijksinspectie Kunstbescherming
Vervolgens werd Sturm gevraagd de inspecteur van kunstbescherming in Nederland te adviseren bij zijn inspecties. In de periode mei 1943 tot juli 1944 controleerde Sturm 63 van de 108 monumenten en rapporteerde daarover aan de inspecteur. Op 24 maart 1942 was hij betrokken bij het veiligstellen van de Nachtwacht in de mergelgrotten van de Sint Pietersberg. Helaas raakte hij in de oorlog zijn eigen huis en bijna complete inboedel kwijt als gevolg van een bombardement.
Voor zijn bijdrage aan het behoud van de Nederlandse kunstschatten ontving hij in 1945 een gedenkpenning.

Architect
Na de bevrijding vestigde Sturm zich in Zeeland, om daar - tot zijn plotselinge dood - als architect werkzaam te zijn bij de restauratie van vele door de oorlog beschadigde monumenten.

Overzicht monumenten
Sturm was als bouwkundig opzichter dan wel als architect betrokken bij restauraties van een reeks monumenten, zoals:


Gedenkpenning Sturm Gedenkpenning Sturm

Gedenkpenning Rijksinspectie Kunstbescherming 1945,
uitgereikt aan G.M. Sturm voor zijn rol bij het beschermen
van Nederlandse kunst en monumenten in oorlogstijd.

 

Bronnen:
- Marco en Amarens Nieuwhoff
- Geschiedenis van de kerk te ’s-Heer Hendrikskinderen
- Monumenten van Zeeland
- Nieuws-bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
- Stichting Bouwhistorie Nederland
- Jaarboek Monumentenzorg 1995, Monumenten en oorlogstijd, pagina 17, 23 en 25
- Jaarboek Monumentenzorg 1995, Monumenten en oorlogstijd, pagina 58
- Jaarboek Monumentenzorg 1995, Monumenten en oorlogstijd, pagina 105 en 107
- Kunstvensters: Waar bleef de Nachtwacht tijdens de Tweede Wereldoorlog?
- De Gasthuiskerk in Middelburg
- Monumenten in Nederland. Zeeland
- Zeeuwen gezocht
- Genealogie voor oost Nederland
- Krantenbank Zeeland
- Westfries archief
- Delpher