Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Abraham Staalman, 1929

Abr. Staalman, 1929.

Abraham Staalman werd op 22 september 1871 geboren te Den Helder, als zoon van Abraham Staalman en Eva Pieternella Vosseveld. Het gezin verhuisde in 1883 naar Amsterdam, waar Abraham naar school ging. Hij bezocht het gymnasium en behaalde daarna de akten L.O.-gymnastiek en M.O.-gymnastiek.

Abraham trouwde 6 augustus 1896 te Sijbekarspel met Gerarda Cornelia van Balen Blanken (geboren 29 maart 1870, dochter van Gerard Cornelis van Balen Blanken en Ida Lanser). Het echtpaar woonde in Amsterdam en kreeg twee kinderen.

Loopbaan
Abraham begon zijn loopbaan als kantoorbeambte en werd vervolgens leraar gymnastiek bij het openbaar en bijzonder lager- en middelbaar onderwijs te Hoorn en Amsterdam.
Van 1913 tot 1935 was hij secretaris van het hoofdbestuur van de Nederlandsche Bond van koffiehuis-, restauranthouders en slijters. Vanaf 1915 was Staalman directeur van de Centrale Credietbank voor Horecahouders. Daarnaast was hij tot 1935 directeur van de N.V. Nederlandsche Koolzuurhandel.

Persbericht over het reliëf van Staalman, 5-5-1906.

Oproep in de Enkhuizer krant, 5-10-1920.

Nevenfuncties
Zoals gebruikelijk in die tijd had Abraham Staalman een aantal nevenfuncties. Hij was directeur van de gymnastiekvereniging UDI-WVO (1896-1909) en betrokken bij het organiseren van diverse sportieve evenementen in Hoorn.
Hij was oprichter en voorzitter van de woningbouwvereniging 'Het Westen' te Amsterdam (1910 - 1935), lid van de Staatscommissie inzake het alcoholvraagstuk (Staatscommissie-Van der Lande) (vanaf 1919), lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam (tot 1926) en redacteur van 'Ons Belang', het orgaan van de Horecabond.

Politiek actief
Daarnaast was Staalman ook politiek zeer actief. Hij was lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (1918-1929) en sprak hier onder meer over handelsaangelegenheden, financiën, woningbouw en justitie. Hij interpelleerde in 1922 minister De Geer over de werking van de Tabakswet. Staalman diende in 1924 een initiatiefvoorstel in tot afschaffing van de zomertijd, een voorstel dat later weer werd ingetrokken. Voorts was Staalman voorzitter van de Middenstandspartij (1918-1921), lid van het dagelijks bestuur van 'De Vrijheidsbond' (1921-1929) en voorzitter van de Middenpartij voor Stad en Land (1929-1930).

Voor zijn verdiensten werd Staalman benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Staalman overleed op 4 november 1935 te Amsterdam, waar hij op 7 november werd begraven. Zijn vrouw overleed op 28 oktober 1954.

Foto in de Telegraaf (11-3-1925), na afschaffing van de zomertijd. Links Abr. Staalman.

Advertentie, 30-6-1922.