Home  | G.H. Lückens  | Modelleerwerk  | Tekeningen  | Werk divers  | Sitemap  | 

Theeservies C.J. vander Hoek, blokjes modern

Theeservies "blokjes modern",
ontworpen door C.J. van der Hoef.

Rond 1900 ontstond binnen de Nieuwe Kunst een nieuwe richting: de zogenaamde constructieve of rationele richting. Hierbij wordt het uiterlijk van het product bepaald door zijn gebruik en de aard van het verwerkte materiaal. De versiering is meestal spaarzaam en wordt ondergeschikt aan de vorm toegepast. Deze richting kwam met name in Amsterdam sterk tot bloei, met als voortrekker de architect H.P. Berlage (1856-1934).

Ook binnen het aardewerk ziet men deze vernieuwing. Zeer bekend is Christiaan Johannes van der Hoef (1875-1933), beeldhouwer, bouwbeeldhouwer, graficus, affiche-ontwerper, medailleur, tekenaar, keramist, en sierkunstenaar.

Eetservies C.J. van Hoef, blokjes modern

Eetservies "blokjes modern", in oker en donkergroen op een crème fond, ontworpen door C.J. van der Hoef.
Begin 20e eeuw, plateelfabriek Zuid-Holland, model 4000.

Zijn ontwerpen zijn extreem eenvoudig van vorm en kleur. De versiering bestaat uit een eenvoudig in contrasterende klei in- of opgelegd motief, een traditionele techniek afkomstig uit het volksaardewerk.

Van der Hoef ontwierp aardewerk voor de plateelbakkerijen Amstelhoek (1894-1903) te Amsterdam, Haga (1904-1907), Amphora te Oegstgeest (vanaf 1908) en serviezen en plastieken voor Zuid-Holland te Gouda. Tot 1903 was hij verbonden aan 't Binnenhuis en daarna aan De Woning waar hij de serviezen met geometrische decors als "blokjes modern" ontwierp voor de Sphinx.

Het servies van het echtpaar Lückens-Jonkman was gebaseerd op dit ontwerp "blokjes modern".